Steeds meer opdrachten Europees aanbesteed

aanbestedingsambassadeur benoemd: mevrouw professor H.E. Bakker

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, hogescholen, en politie besteden hun opdrachten steeds vaker Europees aan. Per jaar koopt de overheid voor ongeveer 57 miljard euro in. Van dit bedrag wordt 18 miljard Europees aanbesteed. Minister Van der Hoeven vindt dat het merendeel van de aanbestedende diensten op de goede weg is, maar dat er nog zeker ruimte is voor verbetering. Dit blijkt uit een brief van de minister die op 27 mei 2010 samen met het rapport ‘Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008’ naar de Tweede Kamer is gestuurd. ‘Door goed aan te besteden, besparen we de belastingbetaler geld en krijgen nieuwe bedrijven een kans mee te doen aan een aanbesteding’.

In 2008 besteedde de rijksoverheid 86 procent van de opdrachten die Europees aanbesteed hadden moeten worden aan, terwijl dat in 2006 nog 78 procent was. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ligt het percentage op 81 procent (73 procent in 2006). Ook bij de academische ziekenhuizen (65 procent) en universiteiten (66 procent) is het Europees aanbesteden gestegen. Bij gemeenten met minder dan 10.000 inwoners besteden slechts 26 procent Europees aan al is daar een lichte verbetering te zien.

Aanbestedingsambassadeur benoemd
Mevrouw professor H.E. Bakker is bereid gevonden de functie van aanbestedingsambassadeur te vervullen. Professor Bakker is landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Zij heeft veel ervaring in het adviseren van gemeenten bij grote projecten op het vlak van gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden van de aanbestedingsambassadeur bestaan uit het aanreiken van oplossingen of de juiste personen voor het oplossen van problemen bij het aanbesteden. Daarbij kan de ambassadeur gevraagd en ongevraagd gemeenten confronteren met zaken die beter kunnen. Ook zal de ambassadeur de ervaringen aan de minister van Economische Zaken rapporteren. Omgekeerd kan de minister de ambassadeur ook vragen een bepaald thema onder de aandacht te brengen.

Nieuwe aanbestedingswet
Er komt een handleiding bij de nieuwe aanbestedingswet waardoor alle overheden dezelfde aanbestedingsprocedures gaan volgen. In de handleiding staan de stappen beschreven hoe een procedure doorlopen moet worden en welke eisen gesteld mogen worden. Om het voor ondernemers makkelijker te maken, moeten de eisen bij aanbestedingen die aan bedrijven worden gesteld meer in verhouding komen te staan tot de opdracht. Door heldere en toegankelijke regels te stellen bij het aanbesteden, krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans bij overheidsopdrachten. Dit wordt geregeld in de nieuwe Aanbestedingswet die voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Om overheden te helpen aanbestedingen verder te professionaliseren, is PIANOo opgericht. PIANOo kan als expertisecentrum overheden helpen bij het aanbesteden.

Achtergrond
De grens voor het Europees aanbesteden voor bijvoorbeeld bouwopdrachten ligt op 4,8 miljoen euro. Voor leveringen (bijvoorbeeld inkoop kantoorartikelen) en diensten (bijvoorbeeld inhuren van een onderzoeksbureau) liggen de grenzen voor het Rijk bij 125.000 euro en voor andere overheden en diensten op 193.000 euro.

Meer informatie
Het rapport ‘Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008 en de brief aan de Tweede Kamer staan op www.rijksoverheid.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat