Provincie Noord Brabant start Stimuleringsregeling Elektrisch Rijden

impuls voor technologie elektrisch rijden

De provincie wil Brabantse bedrijven stimuleren om nieuwe technologieën en markten voor elektrisch rijden en slimme netwerken te ontwikkelen. Zij stelt €2,8 miljoen beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor projecten van bedrijven en kennisinstellingen. Met een regeling wil de provincie innovatie in de hightech- en automotive-sector stimuleren en de werkgelegenheid in Brabant bevorderen.

Met de stimuleringsregeling ‘Elektrisch Rijden en slimme decentrale netwerken’ kunnen 10 innovatieve projecten ervaring opdoen met elektrische voertuigen in een pilotsetting of de ontwikkeling van componenten en systemen voor elektrische voertuigen. Hiermee worden banen voor circa 100 kenniswerkers gecreëerd.

Gedeputeerde Jacobs: “De huidige markt voor elektrisch vervoer is klein en vooralsnog duur voor producent en consument. De stimuleringsregeling doorbreekt deze cirkel door een deel van de kosten weg te nemen, risico’s te verlagen en zo de concurrentiepositie van de sector te verstevigen. Zo wordt de ontwikkeling van elektrisch rijden een kans voor de economie en werkgelegenheid in Brabant.”

Aanvragen
De regeling sluit aan op Europees en landelijk beleid en loopt tot en met december 2011. Voor de eerste tranche is €1 miljoen en voor de tweede tranche €1,8 miljoen beschikbaar. De eerste tranche sluit op 1 juli 2010. De regeling is bestemd voor MKB-bedrijven, kennisinstellingen, marktpartijen (zoals wagenparkbeheerders, transporteurs, vervoerders) en overheden die zich richten op de technologie- of marktontwikkeling. Per project is tussen €50.000 en €500.000 financiering mogelijk.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) voert de regeling uit in samenwerking met het Automotive Technology Centre. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kan men terecht op www.brabant.nl/elektrischrijden Ook organiseert de BOM een informatiebijeenkomst over deze regeling op 27 mei 14:30 – 17.30 uur in Automotive House, Steenovenweg 1 te Helmond (toegang gratis).

Elektrisch vervoer en slimme decentrale netwerken vormen een als zeer kansrijke ontwikkeling voor de regio. Meer dan de helft van de hierbij betrokken automotive- en hightech- bedrijven zijn in Noord-Brabant gevestigd. Met de uitvoering van deze regeling geven betrokken organisaties verdere invulling aan het World Class E-mobility en Smart Grid Centre, dat in Brabant gerealiseerd wordt.

De regeling is onderdeel van het maatregelenpakket van de provincie om de gevolgen van de kredietcrisis het hoofd te bieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant