Verantwoordingsdag: 827 mln voor hoofdwegennet in 2009

Verantwoordingsdagwebsite online

Het verantwoordingsdebat werd op 20 mei 2010 door de Tweede Kamer met het kabinet gehouden. Op de agenda de algemene Verantwoordingsbrief van het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Op www.verantwoordingsdag.nl vindt u naast het FJR en de Verantwoordingsbrief ook de concrete resultaten van het kabinetsbeleid en wat het u heeft opgeleverd.

Resultaat voor u
Op www.verantwoordingsdag.nl zijn in het onderdeel ‘Resultaat voor u’ de kabinetsmaatregelen die genomen zijn in 2009 voor een aantal doelgroepen op een rijtje gezet. Zo heeft het kabinet maatregelen genomen om de transparantie van (mobiele) telefoontarieven te verbeteren. Hierdoor wordt helderder voor de gebruiker wat een telefoongesprek kost. Ook zijn er in 2009 319 extra wijkagenten bijgekomen. In de periode 2008 tot en met 2011 komen er elk jaar 125 wijkagenten bij. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van criminaliteit en overlast en verloedering. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Wilt u weten wat het kabinet voor u heeft gedaan? Kijk dan bij ‘Resultaat voor u’.

infrasite_insert_image_1
Cijfers en feiten
Naast dat u op de site een samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk vindt, waarin teruggeblikt wordt op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet en de economische ontwikkelingen in 2009, staan in het onderdeel ‘Cijfers en feiten’ de rijksinkomsten en de rijksuitgaven over 2009 op een rijtje. Ook vindt u hier per departement voorbeelden van waar het geld aan uitgegeven is. Wist u bijvoorbeeld dat door de overheid in 2009 13,4 miljard euro is uitgegeven om mensen zonder werk van een inkomen te voorzien en dat de bijdrage voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het hoofdwegennet 827 miljoen euro bedroeg? Met deze middelen is 7083 kilometer aan rijbaanlengte en 207 vierkante kilometer groenvoorziening rond de hoofdwegen onderhouden. Meer van deze interessante feiten leest u bij ‘Cijfers en feiten’.

Verantwoordingsdag 19 mei
Op 19 mei heeft het kabinet verantwoording afgelegd over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De minister van Financiën boodt op 19 mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) en de departementale jaarverslagen (rijksjaarverslag) aan de Tweede Kamer aan. Het jaarverslag geeft weer wat er in het afgelopen jaar gerealiseerd is ten opzichte van de begroting, die anderhalf jaar daarvoor op Prinsjesdag is ingediend. Het FJR blikt dus terug op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet en gaat onder andere in op meevallende of tegenvallende ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Op 19 mei bood de minister-president tevens de Verantwoordingsbrief aan de Kamer aan. In de Verantwoordingsbrief licht de minister-president namens het kabinet de behaalde beleidsresultaten toe.

Meer informatie
Onderstaande documenten vindt u op de website van VenW
Water in beeld 201020-05-2010
Jaarverslag en slotwet VenW 2009
Jaarverslag Infrastructuurfonds 2009
Overzicht voortgang doelstellingen Beleidsprogramma

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)