Bouw parkeergarage Damsterdiep Groningen 2,7 mln duurder

extra kosten compensatie plan en inkomensschade en geluidswering

De bouw van de parkeergarage aan het Damsterdiep valt ruim 2,7 miljoen euro duurder uit. Het stadsbestuur vraagt daarom 2,77 miljoen euro extra krediet aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Groningen wijten de kostenstijging voor een deel aan de moeizame start. De bouw van de parkeergarage lag dertig weken stil vanwege verzakkingen in de omgeving. “Een deel daarvan is op onze aanwijzing, een deel komt door de weigering van de aannemer om het werk te hervatten zonder andere directieaanwijzingen van onze zijde.” Medio juli buigt de Raad van Arbitrage voor de bouw zich over het geschil.

Compensatie
Een groot deel van de extra kosten is voor de compensatie van planschade en inkomensschade. Die kosten zijn in 2005 te laag ingeschat omdat er toen geen bruikbare referenties waren. Daarnaast doen mensen die nadeel van de bouw ondervinden, langer een beroep op compensatie nu de bouw langer duurt.

Geluidswering
Verder krijgen 37 woningen aan het Damsterdiep geluidswering. De totale kosten daarvoor zijn begroot op 0,65 miljoen euro. Daarvan vergoedt het ministerie van VROM bijna vijftig procent. Ook stijgen de kosten wegens inflatie met circa 200.000 euro. De plankosten nemen toe met 442.000 euro.

Dekking
Het stadsbestuur heeft verschillende manieren gevonden om de extra kosten te dekken. Het grootste deel, twee miljoen, wordt gedekt uit de exploitatie van de garage. De rest van het geld komt van de grondopbrengsten van het hoekpand Damsterdiep 48 (0,25 miljoen), de indexering van de gestegen grondopbrengsten (0,2 miljoen) en de rijkssubsidie voor de geluidswerende maatregelen (0,3 miljoen).

De nieuwe parkeergarage aan het Damsterdiep is naar verwachting vanaf 2016 winstgevend. Op de korte termijn wil het stadsbestuur voor de exploitatie van de garage mogelijk een beroep doen op de reserves van het Parkeerbedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Groningen