De toekomst van ons openbaar vervoer volgens ROVER

verkiezingsmanifest met noodzakelijke verbeteringen op OV-gebied

Een toezichthouder op het openbaar vervoer, een eind aan grote tariefstijgingen, handhaving van de strippenkaart naast de ov-chipkaart: ROVER ziet nog vele zaken die aan het openbaar vervoer verbeterd moeten worden. Met de verkiezingen voor de deur is dit een belangrijke boodschap om aan de politiek mee te geven, ROVER stuurde de politieke partijen daarom een verkiezingsmanifest met een bondig overzicht van noodzakelijke verbeteringen op OV-gebied.

Het verkiezingsmanifest met de titel “De toekomst van ons openbaar vervoer” geeft een opsomming van verbeteringen die vanuit de overheid doorgevoerd kunnen worden. Verbeteringen als goede aansluitingen binnen een reis met verschillende vervoersmiddelen, goede verbindingen op het platteland, toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking en tarieven die niet meer sneller stijgen dan die van de auto.

Om dit te bereiken, is volgens ROVER meer toezicht nodig op het openbaar vervoer. Spoor, fiets en regionaal vervoer moeten bestuurlijk in één hand. Ook ProRail heeft een strenger toezicht nodig om goed te functioneren. Daarnaast wil ROVER dat decentrale overheden instemmingsrecht hebben op het NS-netwerk in hun gebied.

Ook bezuinigingen gaat ROVER niet uit de weg, deze zouden uit het doelgroepenvervoer moeten komen. Deze vorm van vervoer kost de gemeenschap evenveel als het decentraal vervoer, door deze geldstromen samen te voegen kan flink worden bespaard. Dan moet die geldstroom zoveel mogelijk via de centrale OV-autoriteiten lopen die er op moeten toe zien dat openbaar vervoer en toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen hand in hand gaan.

U kunt het manifest downloaden via de ROVER website

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER