Kabinet investeert in slimme ICT-toepassingen

bijdragen voor landelijk systeem voor nummerplaatherkenning en CrashCubes

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd circa 31 miljoen euro te investeren in een aantal ICT-projecten die onder meer bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van de overheid, slimmer gebruik van ICT voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en kostenbesparingen.

In totaal krijgen negen projecten van diverse departementen een financiële bijdrage. Voorbeelden van projecten die steun krijgen zijn onder meer:

  • Het project ‘Regelhulp’. Een webloket waarmee chronisch zieken, gehandicapten en ouderen gemakkelijker de juiste instanties en voorzieningen kunnen vinden. Een groot deel van de voorzieningen kan straks ook via dit loket worden aangevraagd;
  • het project ‘Icarus’ gericht op versterking van de ambulancezorg. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis kan informatie met het ziekenhuis worden uitgewisseld waardoor de overdracht aan de spoedeisende hulp beter kan worden voorbereid of gespecialiseerde medische zorg eerder kan worden toegediend (‘arts op afstand’). Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van mobiel breedband;
  • het project ‘Automatische nummerplaatherkenning’ werkt aan een landelijk systeem voor nummerplaatherkenning. Dit gebeurt nu veelal nog regionaal;
  • het project ‘Wikiwijs’, een open platform voor docenten om leermateriaal te kunnen vinden en hier mee te kunnen werken. Daarbij gaat het om het ontsluiten van bestaand materiaal, maar ook om het stimuleren van docenten om zelf gemaakt materiaal te delen. Wikiwijs is een manier om de ontwikkeling van (open) digitaal leermateriaal te bevorderen en zo de kwaliteit van het onderwijs te verhogen;
  • het project ‘CrashCubes’ draait om een nieuwe ICT-toepassing waarmee voertuiggegevens, zoals remgegevens, motorgegevens en boordcomputergegevens, van alle merken en typen auto’s sneller kunnen worden uitgelezen en verwerkt bij ongevallenonderzoek.

Het beschikbaar gestelde bedrag komt uit een eerdere enveloppe van in totaal 54 miljoen euro voor ICT-projecten in onder meer de zorg, het onderwijs en mobiliteit. Juist op deze terreinen is nog veel winst te behalen waar het gaat om het slim toepassen van ICT en innovatie. In totaal waren 16 projecten ingediend.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hirsch Ballin en Ter Horst: nummerplaatherkenning breder inzetten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken