Aanpak infrastructurele en ruimtelijke projecten sneller en beter

nieuwe werkwijze centraal tijdens regionale bijeenkomst

Plannen voor vaar-, spoor- en snelwegen worden in Nederland voortaan aangepakt volgens de nieuwe Sneller en Beter-werkwijze. Het doel is om de gemiddelde doorlooptijd van projecten op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening te halveren van 14 naar 7 jaar door een snellere en betere besluitvorming te realiseren. De nieuwe aanpak is een direct uitvloeisel van de adviezen van de commissie Elverding.

Op 14 april 2010 organiseerde de projectdirectie Sneller en Beter, die in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM het Elverding – advies over versnelling besluitvorming infrastructuur uitvoert, een bijeenkomst in Den Bosch. De uitwisseling van de ontwikkelde instrumenten en methodieken van de Sneller en Beter-aanpak en de kennis en ervaringen daarmee stond centraal. Deelnemers waren vertegenwoordigers van onder meer VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden.

Sneller en Beter richt zich op structurele verbetering van wetgeving, brede en vroegtijdige betrokkenheid en inspraak van alle relevante partijen en zorgvuldige ambtelijke en bestuurlijke processen. Zo ontstaat betere en dus snellere besluitvorming en meer zekerheid voor alle belanghebbenden. Om dit voor elkaar te krijgen, trekt de overheid op met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Sneller en Beter is een direct uitvloeisel van het Actieplan Sneller en Beter van de Commissie Elverding en gaat over het doorvoeren van structurele verbeteringen die tot versnelling leiden. En over het vlottrekken van bestaande projecten.

Het project loopt tot 1 januari 2011. De projectdirectie organiseert momenteel regionale bijeenkomsten voor ambtenaren, bestuurders en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de besluitvorming van infrastructurele en ruimtelijke projecten om de nieuwe werkwijze de nieuwe werkwijze in heel Nederland door te voeren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer over dit onderwerp leest u in Infrasite Nieuws Effectiever en sneller omgaan met beroep tegen aanleg van infrastructuur (07-07-2008)
en in Infrasite Articles de samenvatting van het Rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)