Grontmij publiceert jaarverslag 2009 en vernieuwde strategie

herstructurering van geografische regio’s naar drie business lines

Grontmij maakt bekend dat het jaarverslag 2009 vanaf 16 april 2010 beschikbaar is. Het jaarverslag bevat verdere informatie over de jaarresultaten die op 11 maart 2010 zijn gepubliceerd. Ook wordt Grontmij’s strategie voor de komende vijf jaar verder uiteengezet, zoals eerder naar voren werd gebracht in de aankondiging van 12 januari 2010 over de vernieuwde strategie.

Strategische focus
Sylvo Thijsen, CEO Grontmij: ‘Centraal in onze vernieuwde strategie is de herstructurering van geografische regio’s naar drie business lines: Planning & Design, Infrastructure & Mobility en Water & Energy. Deze business lines vormen een afspiegeling van de externe lange-termijn marktfactoren waarvan Grontmij de komende vijf jaar kan profiteren, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking en de ontwikkeling van de EU. Door te concentreren op kerncompetenties, zal Grontmij een goede uitgangspositie innemen voor het streven naar autonome groei in de meest winstgevende en snelst groeiende markten.’

CSR
Ook heeft Grontmij haar CSR-rapportage verder versterkt. Hierbij is uitgegaan van de ervaring die vorig jaar is opgedaan bij het eerste CSR-rapport dat op basis van de GRI-richtlijnen werd uitgebracht.* Met haar op GRI richtlijnen gebaseerde rapport benadrukt Grontmij nog eens extra dat duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen verankerd is in haar bedrijfsfilosofie en de wijze waarop zij opereert.

Sylvo Thijsen, CEO Grontmij: ‘Grontmij is een van de weinige Europese ingenieurs- en managementadviesbureaus dat verslag uitbrengt over haar CSR-prestaties op basis van de GRI-richtlijnen. Met het uitbrengen van een gedetailleerd CSR-rapport brengen we onze rapportage niet alleen een stap verder, maar onderstrepen we ook onze stevige commitment aan het creëren van een duurzame leef- en werkomgeving.

Het jaarverslag van Grontmij kunt u vinden op www.grontmij.com. Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

* CSR = Corporate Social Responsibility de Engelstalige afkorting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
GRI-richtlijnen zijn de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opgesteld door het Global Reporting Initiative (redactie Infrasite.)

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Grontmij 2009: een platform voor lange termijn groei (11-03-2010)

Grontmij: Structuur in lijn met groeimarkten (12-01-2010)

Auteur: Redactie Infrasite