Movares doet het goed, ook in de regio

  • Toegevoegde waarde van € 135,9 naar € 143,1 miljoen
  • Bedrijfsresultaat van € 6,1 miljoen naar € 9,2 miljoen
  • Nettowinst € 3,8 miljoen
  • Winst Nederland en Duitsland naar tevredenheid
  • Resultaat Polen teleurstellend

Advies en ingenieursbureau Movares heeft een goed jaar achter de rug. Met name Movares Nederland en Movares Deutschland hebben het prima gedaan. Voor Movares Polska was 2009 een moeilijk jaar. Het bedrijfsresultaat van Movares Group bedroeg € 9,2 miljoen bij een omzet van € 166,5 miljoen. De nettowinst bedroeg € 3,8 miljoen. Het bedrijf had nog weinig last van de kredietcrises door het uitblijven van bezuinigingen in ons werkveld.

Hoog op de strategische agenda van Movares staat de verbreding van de klantenbasis. Dit gebeurt door verbreding van het werkterrein en regionalisering. Afgelopen jaar heeft Movares haar activiteiten op het gebied van water, energie en lightrail gestaag uitgebreid. Regionalisering kreeg gestalte door nieuwe kantoren te openen op aansprekende locaties in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven. Movares blijft echter een relatief specialistisch bedrijf met als kernactiviteiten mobiliteit, leefbaarheid, openbaar vervoer en infrastructuur.

Movares Nederland
In 2009 bleven de gevolgen van de kredietcrises voor Movares beperkt. Movares Nederland bestaat uit drie divisies: Rail, Infra en Mobiliteit & Ruimte. De divisie Rail deed het in 2009 prima. Belangrijke strategische opdrachten werden binnengehaald zoals de Hanzelijn, de Merwede – Lingelijn, SAAL en Maasvlakte 2. Het opdrachtvolume lightrail name ten opzichte van 2008 toe met 67 procent.

De divisie Infra richt zich op andere infrastructurele werken dan het spoor. Rijkswaterstaat is hier een belangrijke opdrachtgever waarvoor onder meer inspectieprogramma’s werden uitgevoerd. Andere opdrachten zijn bijvoorbeeld de Rotterdamsebaan voor de gemeente Den Haag en de onderstations Maasbracht en Maasvlakte voor TenneT.

De divisie Mobiliteit & Ruimte legt de focus op duurzame mobiliteitsissues en op vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast levert deze divisie een sterke bijdrage aan het regionaliseringsproces.

Duurzaamheid en innovatie
Ook in 2009 mocht Movares een aantal prijzen in ontvangst nemen. Voorbeelden hiervan zijn de eervolle vermelding in het kader van de Erasmus Innovatie Award en de AWVN-Award voor het vierde kwartaal. Opmerkelijk was dat deze prijzen vrijwel allemaal betrekking hadden op de combinatie van duurzaamheid en technische en sociale innovatie. Movares heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd op deze terreinen.

Movares International
Na twee goede jaren is Movares Polska geconfronteerd met een snel verslechterende markt. 2009 moest dan ook met verlies worden afgesloten. Interne problematiek bij de belangrijkste opdrachtgever PLK, de Poolse spoorbeheerder, was daar debet aan. Toch viel er ook positief nieuws te melden: eind 2009 verwierf Movares Polska het project Balice. Dit is een grote opdracht met betrekking tot de aanleg van een spoorverbinding tussen het vliegveld Katowice en de stad. De orderportefeuille is begin 2010 goed gevuld en geeft alle vertrouwen voor de toekomst.

Movares Deutschland is een niche speler die zich specialiseert in veiligheidsanalyses. Door hoogwaardige kennis in te zetten op specialistische gebieden wordt meerwaarde gecreëerd bij de grote industrieën. Dit heeft geresulteerd in een goed jaar voor Movares Deutschland.

Het complete jaarbericht kunt u nalezen en downloaden op de site van Movares: www.movares.nl/jaarbericht2009

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares