Start aanleg gasleiding Beuningen – Odiliapeel


Gasunie breidt haar transportnetwerk grondig uit (Noord-Zuid Route). Ook in Midden-Nederland worden er, naast de bestaande gasleidingen in het gebied, nieuwe leidingen met een diameter van 48 inch aangelegd. Op het traject Beuningen – Odiliapeel wordt binnenkort met de werkzaamheden begonnen. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar in het veld.

Werkzaamheden
Onlangs is men gestart met archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek. Binnenkort wordt de werkstrook ingericht, wordt een zandbaan voor transporten aangebracht, worden er buizen aangevoerd en vinden er graafwerkzaamheden plaats. Na afronding van de werkzaamheden zal de grond worden teruggeplaatst en in oude staat worden hersteld. Begin 2011 zullen de leidingen geheel in de grond liggen.

Noord-Zuid Route
De leidingaanleg is onderdeel van een groot project van Gasunie, de Noord-Zuid Route. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De realisatie van dit project zorgt de komende jaren voor een flink stuk extra werkgelegenheid. De uitbreiding van het netwerk is nodig omdat in de toekomst meer gas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Europa neemt af, terwijl de vraag naar aardgas als schoonste fossiele brandstof nog steeds stijgt. Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas.

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen kunnen we ons ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie