Royal Haskoning financieel gezond in veranderende markt


Royal Haskoning heeft in 2009 wereldwijd een omzet van € 356 miljoen gerealiseerd, de netto winst bedroeg € 4,7 miljoen. Met een solvabiliteit van 45,9 procent en een current ratio van 1,7 beschikt Royal Haskoning over een sterke balans.

De omzet is 4 procent minder dan in 2008. De invloed van de waardevermindering van het Britse pond is 2 procent. Het operationeel resultaat bedroeg € 23,2 miljoen (€ 31,8 miljoen in 2008). Na aftrek van winstuitkering aan de medewerkers van € 5,0 miljoen, afschrijvingen van € 9,6 miljoen, het rentesaldo van € 0,7 miljoen en belastingen van € 3,3 miljoen resteerde een netto resultaat van € 4,7 miljoen (€ 8,7 miljoen in 2008). Dit resultaat over 2009 is beïnvloed door tegenvallers in de divisie Architectuur & Bouw, voorzieningen voor debiteuren, reorganisatiekosten en versnelde afschrijvingen goodwill.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 15,6 miljoen (2008: € 6,3 miljoen), ruim boven de doelstelling dat deze minimaal gelijk moet zijn aan de nettowinst. Per eind 2009 bedroeg de werkvoorraad 6,7 maanden (eind 2008: 7,3 maanden).

De economische recessie maakte van 2009 een jaar van verandering en uitdaging, waarin de bedrijfsvoering is verbeterd en inefficiënties zijn weggewerkt. Het resultaat is een verbetering van werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit. Voorts zijn, op het gebied van duurzaamheid, nieuwe producten ontwikkeld. De snelle en effectieve aanpassing van de organisatie is mogelijk geweest door de grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers.

In 2010 ligt de focus op landen en markten die zullen profiteren van investeringen in olie en gas. Azië biedt perspectief door de vroege tekenen van economisch herstel. Voorts worden groeimogelijkheden in Brazilië, Australië en Zuid-Afrika onderzocht. De gezonde solvabiliteit en liquiditeit maken het mogelijk nieuwe en duurzame diensten te blijven ontwikkelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV