Rapporten brede heroverwegingen aangeboden

forse bezuinigingen zijn volgens het kabinet onvermijdelijk

De rapporten van de werkgroepen brede heroverwegingen bieden op 20 beleidsterreinen voorstellen waarmee de overheid geld kan besparen. Ieder rapport bevat een variant die leidt tot 20% besparing op de uitgaven.

Het kabinet heeft de rapporten van de 20 werkgroepen brede heroverwegingen op 1 april 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Politieke keuzes
Het kabinet heeft de rapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden voor toekomstige bezuinigingen.

In elk van de 20 rapporten wordt minstens één variant genoemd die leidt tot 20% besparing op de uitgaven. Ook zijn voor elke variant de economische en maatschappelijk gevolgen in kaart gebracht.

Volgens het kabinet is het nu aan de politieke partijen ‘om deze handschoen op te pakken en in hun verkiezingsprogramma’s aan te geven hoe zij de overheidsfinanciën op orde willen brengen’.

De uiteindelijke keuzes zullen tijdens de formatie van het nieuwe kabinet moeten worden gemaakt. Het kabinet biedt de rapporten dan ook zonder kabinetsstandpunt aan.

Noodzaak van herstel overheidsfinanciën
Nederland slaat zich door de economische crisis heen, maar dat gaat niet zonder kleerscheuren. Alleen al in 2009 zijn 7000 bedrijven failliet gegaan. 125.000 mensen zijn hun baan kwijtgeraakt.

De overheid geeft veel geld uit om de ergste klappen op te vangen, bijvoorbeeld via extra investeringen in de bouw en de deeltijd-WW.

Maar de gevolgen voor de overheidsfinanciën zijn groot. Omdat bedrijven minder winst maken en mensen minder geld uitgeven, zijn de belastinginkomsten flink gedaald. De uitgaven zijn juist groter geworden, bijvoorbeeld voor de extra WW-uitkeringen.

Forse bezuinigingen zijn volgens het kabinet onvermijdelijk. Zonder maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, komen voorzieningen als onderwijs, zorg en sociale zekerheid in gevaar.

Alle rapporten brede heroverwegingen
1. Energie en klimaat
2. Leefomgeving en natuur
3. Mobiliteit en water
4. Wonen
5. Kindregelingen
6. Productiviteit onderwijs
7. Hoger onderwijs
8. Innovatie en toegepast onderzoek
9. Op afstand van de arbeidsmarkt
10. Werkloosheid
11. Curatieve zorg
12. Langdurige zorg
13. Internationale samenwerking
14. Asiel, immigratie en integratie
15. Veiligheid en terrorisme
16. Uitvoering belasting- en premieheffing
17. Toeslagen
18. Openbaar bestuur
19. Bedrijfsvoering (inclusief ZBO’s)
20. Internationale veiligheid

Meer informatie
U vindt de Aanbiedingsbrief Heroverwegingsrapporten Minister-president Balkenende heeft de rapporten van de twintig heroverweginggroepen aan de Tweede Kamer aangeboden. Kamerstuk | 01-04-2010 op de website www.rijksoverheid.nl

U vindt alle rapporten brede heroverwegingen op de website van het Ministerie van Financiën

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken