Breda stelt projectdirecteur aan voor masterplan Dinalog Campus

Peter Timmermans benoemd

Peter Timmermans is met ingang van 31 maart 2010 benoemd als projectdirecteur voor de ontwikkeling van het ‘masterplan Dinalog Campus’, de toekomstige hotspot voor bedrijven en kennisinstellingen die betrokken zijn bij innovatie in logistiek en supply chain management. De campus wordt in Breda gerealiseerd op locatie Rithmeesterpark.

Timmermans, business unitmanager Bouw en Huisvestingsmanagement bij Brink Groep, is aangetrokken om binnen zes maanden een masterplan te ontwikkelen dat alle uitgangspunten voor de realisatie van de campus bevat. Op basis hiervan voert de gemeente Breda daarna de procedures rondom een nieuw bestemmingsplan. Volgens het eerder opgestelde tijdpad kunnen eerste bouwvergunningen voor permanente huisvesting in de loop van 2011 worden afgegeven. 2012 staat dan volop in het teken van de fysieke bouw van de Dinalog Campus.

Met zijn ervaringen op ondermeer projecten als het procesmanagement bij de nieuwbouw van het International Gerechtshof in Den Haag, het masterplan voor de R & D Campus Geleen (DSM) en zijn jarenlange betrokkenheid bij de High Tech Campus in Eindhoven is Peter Timmermans volgens de gemeente Breda de ideale kandidaat voor deze opdracht.

-gebruik maken van het momentum-
Timmermans start zijn werkzaamheden op het moment dat de wetenschappelijke contouren van Dinalog Institute helder in beeld zijn en de eerste ‘call for proposals’ sterke projectvoorstellen heeft opgeleverd. Ook in internationaal perspectief groeit de belangstelling voor Dinalog. ‘Het is een kwestie van het ijzer kunnen smeden nu het heet is, dus op dit moment moet Breda voortvarend aan de slag om na de vliegende start van het instituut ook de Campus met gezwinde spoed te kunnen realiseren’, aldus burgemeester Peter van der Velden. Die eraan toevoegt: ‘Dat betekent dat je niet moet schromen om extern talent aan te trekken, juist als je een nationale ontwikkeling ter hand wilt nemen en ervoor wil zorgen dat hier in Breda een visitekaartje voor de hele Nederlandse logistieke sector wordt afgegeven’.

-stevige ambitie vergt gezond concept-
Peter Timmermans geeft op 7 april 2010 tijdens de feestelijke opening van Dinalog Institute zijn ‘maiden’-presentatie over de Dinalog Campus. Zelf verwoordt hij zijn ambitie als volgt: “Dinalog Campus wordt de ontmoetingsplek voor professionals in logistiek en supply chain management en daarmee het visitekaartje van de branche. Het is mijn ambitie als projectdirecteur een gezond Campusconcept te realiseren dat huisvesting en faciliteiten biedt waarmee we een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van Dinalog”.

-Innovatieprogramma Logistiek & supply chain management-
Dinalog, voluit ‘Dutch Institute for Advanced Logistics’ is de uitwerking van het Innovatieprogramma Logistiek & Supply Chain Management dat onder voorzitterschap van Peter van Laarhoven tot stand kwam. Centraal in dit advies stonden de ontwikkeling van een technologisch topinstituut en een bijbehorende campus, waar bedrijfsleven en onderwijs-partners voor een brede implementatie en verdere doorontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen zorgen. Na een ‘competitie’ tussen verschillende steden/regio’s besloten de ministers Van der Hoeven en Eurlings in april 2009, dat het instituut en de campus in Breda gehuisvest zouden worden.

Op 7 april 2010 viert de Nederlandse logistieke sector in Breda de feestelijke opening van Dinalog Institute. In het tussenliggende jaar is veel voorbereidend werk verricht om instituut en campus in Breda een vliegende start te kunnen geven. De afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van het betrokken bedrijfsleven en van diverse kennisinstellingen input kunnen geven voor de ontwikkeling van de Dinalog Campus.
Voor het aantrekken van research & development afdelingen van Europese verladers en logistieke dienstverleners is inmiddels een acquisitieteam gevormd waaraan voor Nederland actieve internationale netwerkorganisaties als de EVD en Nederland Distributieland (NDL) deelnemen naast meer regionale en lokale partners als de N.V. BOM (Noord-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), Rewin West-Brabant en de N.V. BrIM Breda.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog) Technologisch Top Instituut voor Logistiek vindt u op Infrasite!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda