Kabinet stelt 44 mln beschikbaar voor decentraal spoor

verschillende trajecten in Limburg, Noord- en Oost-Nederland

Op verzoek van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat maakt de ministerraad 44 miljoen euro vrij voor het decentraal spoor uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het geld wordt gebruikt om op verschillende trajecten in Limburg, Noord- en Oost-Nederland de reizigersgroei op te vangen door de capaciteit te verbeteren en de treinen vaker op tijd te laten rijden.

Dit gebeurt door bijvoorbeeld snellere wissels en inhaalsporen aan te leggen of door maatregelen te nemen waardoor de rijsnelheid verhoogd wordt. ‘’Deze investering in de decentrale lijnen is van cruciaal belang. Want sneller, vaker en zonder omwegen kunnen reizen is de toekomst van het hele openbaar vervoer.’’, aldus minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.

De totale kosten voor de maatregelen zijn zo’n 108 miljoen euro. Het Rijk draagt in totaal 54 miljoen euro bij omdat Verkeer en Waterstaat boven op de FES-gelden nog 10 miljoen voor het project vrijmaakt na een amendement van Tweede Kamerlid Cramer. Afgesproken is dat de betrokken decentrale overheden (stadsregio’s en provincies) in Limburg, het noorden en oosten van het land het resterende bedrag betalen. De verantwoordelijkheid voor het vervoer op de decentrale spoorlijnen ligt bij deze overheden en de diensten worden uitgevoerd door de regionale vervoerders Connexxion, Arriva, Veolia en Syntus.

De afgelopen jaren is het aantal reizigers op veel decentrale spoorlijnen fors gegroeid. ‘’We moeten nú handelen om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer niet vastloopt’’, aldus Eurlings. Het aantal reizigerskilometers op deze lijnen neemt naar verwachting met nog ruim 35% toe tot 2020. In 2008 is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met ProRail, de decentrale overheden en de vervoerders een quick scan gedaan naar de (groei)capaciteit op deze trajecten. Hierbij is bekeken hoe knelpunten in de punctualiteit en capaciteit weggenomen kunnen worden. Hieruit is een lijst samengesteld van 9 lijnen(1) waar met het nemen van maatregelen meer mensen van de trein gebruik kunnen maken . De maatregelen moeten in 2013 gerealiseerd zijn (zie de bijlage voor de spoorlijnen, maatregelen en effecten).

Zo wordt op het traject Nijmegen- Roermond door de aanleg van snelwissel en een dubbelspoor bij Reuver én door verhoging van de snelheid een tijdwinst geboekt van 4-6 minuten. Op de lijn Zwolle- Kampen kan door de aanleg van inhaalspoor de trein vier keer in plaats van twee keer per uur rijden.

De investering in het decentraal spoor is onderdeel van de MobiliteitsAanpak van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hierin wordt aangegeven hoe het groeiend aantal reizigers in het openbaar vervoer, op wegen en vaarwegen de komende jaren opgevangen kan worden. Uitgangspunt van de Mobiliteitsaanpak is dat Nederlanders vlot en veilig van deur tot deur kunnen reizen, makkelijk kunnen overstappen en de verschillende vormen van vervoer (auto, trein, streekvervoer, fiets) goed op elkaar aansluiten. Minister Eurlings: ‘’ We hebben het decentraal spoor hard nodig voor de bereikbaarheid van Nederland. Rijk en regio willen met deze investering de regionale bereikbaarheid verbeteren en de aansluiting op andere vormen van vervoer vergroten.’’.

(1). Groningen – Nieuweschans, Groningen-Roodeschool, Leeuwarden-Harlingen, Leeuwarden-Sneek, Arnhem-Doetinchem-Winterswijk, Amersfoort/Ede-Wageningen, Winterswijk-Zutphen, Zwolle-Kampen, Nijmegen-Roermond.
infrasite_insert_image_2

BIJLAGE Effecten quick-scan maatregelen decentrale spoorlijnen
Lijn: Groningen – Nieuweschans
Maatregelen: Verhogen van de maximumsnelheid tussen Groningen-Losplaats – Zuidbroek en een snelheidsverhoging tussen Zuidbroek en Nieuweschans
Effecten: Door het verhogen van de snelheid kunnen treinen vaker op tijd rijden tot circa 95%, nu 91%

Lijn: Groningen – Roodeschool
Maatregelen:

 • Verhogen maximumsnelheid tussen Sauwerd – Roodeschool
 • Doortrekken van het spoor naar terminal AG Ems (Roodeschool)

Effecten:

 • Door het verhogen van snelheid kunnen treinen vaker op tijd rijden tot circa 95%, nu 91%.
 • Ook wordt er doorgereden naar Roodeschool waar de veerboot naar Borkum vertrekt.

Lijn: Leeuwarden – Harlingen
Maatregelen: Aanleg van snelle wissels bij Dronrijp en Franeker
Effecten: Door het verhogen van snelheid kunnen treinen vaker op tijd rijden tot circa 95%, nu 91%.

Lijn: Leeuwarden – Sneek
Maatregelen:

 • Snelheidsverhoging Mantgum – Leeuwarden
 • Aanleg van een dubbelspoor bij Sneek-Noord, inclusief de aanleg van een extra perron

Effecten: Verhogen van de maximumsnelheid en uitbreiding van de infrastructuur. Hierdoor kan de frequentie omhoog (van 2 naar 3 keer per uur).

Lijn: Arnhem – Doetinchem – Winterswijk
Maatregelen:

 • Aanleg van een snelle wissel bij Doetinchem
 • Aanleg van een dubbelspoor bij Wehl
 • Aanleg van een snelle wissel bij Didam

Effecten: Door het aanleggen van snellere wissels kan de punctualiteit verbeteren tot circa 95%, nu 80%.

Lijn: Amersfoort – Ede – Wageningen
Maatregelen: Aanleg van dubbelspoor bij Barneveld-Noord
Effecten: Verbetering robuustheid dienstregeling en daardoor van de punctualiteit tot circa 93% is nu 90%.

Lijn: Zutphen – Winterswijk
Maatregelen:

 • Verhogen aankomst- en vertreksnelheid bij Zutphen
 • Vrijleggen van de treindienst bij Zutphen.

Effecten: Verbetering van de aankomstpunctualiteit in Zutphen tot circa 95%, is nu 80%.

Lijn: Zwolle – Kampen
Maatregelen: Aanleg inhaalspoor
Effecten: Frequentieverhoging van 2 naar 4 keer per uur.

Lijn: Nijmegen – Roermond
Maatregelen:

 • Snelheidsverhoging Nijmegen – Mook
 • Snelheidsverhoging Blerick – Venray
 • Sneller binnenrijden emplacement
 • Snelheidsverhoging Venlo – Roermond
 • Aanleg snelwissel bij Reuver
 • Aanleg dubbelspoor bij Reuver

Effecten: Reistijdverkorting van 4 tot 6 minuten over het gehele traject.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)