Huizinga en Verburg investeren 10 mln in opruimen kassen

verplaatsing en sanering

De ministers Huizinga van VROM en Verburg van LNV investeren 10 miljoen euro in de aanpak van verspreid liggende kassen. Dat heeft minister Huizinga 29 maart 2010 in het Limburgse Laerbroek bekend gemaakt. In totaal is voor tien projecten 10 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld kunnen tuinders, die door planologische beperkingen niet uit kunnen breiden, hun bedrijf verhuizen naar betere locaties. Verplaatsing en sanering zijn dus goed voor een sterke en duurzame tuinbouwsector. Daarnaast draagt de aanpak bij aan een mooi Nederland. Verrommeling wordt opgeruimd en de openheid en kwaliteit van het landschap nemen toe. Dit schept kansen voor recreatie en verbetert het vestigingsklimaat.

Geselecteerde projecten
De volgende tien projecten – ter grootte van 118 hectare – kunnen rekenen op een bijdrage van het Rijk: Stompwijk € 700.000, Midden-Delfland (sleutelproject binnen Randstad Urgent Mooi en Vitaal Delfland) € 5.000.000, Laerbroek € 800.000, Bommelerwaard € 100.000, Maasdal Velden € 800.000, Brabantse Wal € 500.000, Vinkeveldpolder € 400.000, Helenaveen € 500.000, Pijnacker-Nootdorp € 800.000 en Deltapoort € 400.000.

De projecten zijn aangedragen door provincies en gemeenten. Bij de selectie is gelet op uitvoerbaarheid, voorbeeldwerking, mate van innovatie en zicht op concrete resultaten in 2010. Behalve geld krijgen de geselecteerde projecten ook advies van een expert-team.

Aanpak verspreid liggende tuinbouwkassen
Huizinga en Verburg werken samen met provincies en gemeenten om verspreid liggende kassen op te ruimen en te bundelen in gebieden waar ruimte is voor ontwikkeling. Doel is om in 2011 200 hectare te saneren dan wel de sanering onomkeerbaar geregeld te hebben. De aanpak richt zich met name op kassen in landschappelijk waardevolle gebieden, zoals Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. De bijdrage van Huizinga en Verburg staat naast reguliere gelden als het Nota Ruimte budget, de provinciale en gemeentelijke begrotingen en de opbrengsten van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Laarbroek
Minister Huizinga maakte de selectie van projecten bekend tijdens een bezoek aan Laarbroek in de gemeente Venlo. De minister verrichtte een symbolische handeling door het dak van een oude kas te verwijderen. Tuinder Grubben, die hier jarenlang komkommers heeft geteeld, heeft op de nieuwe locatie meer ontwikkelingsmogelijkheden.

In totaal zijn er in het stroomvoerend winterbed van de Maas tussen Blerick en Baarlo afspraken gemaakt met 11 tuinders over de sanering en verplaatsing van 27 hectare aan kassen. Door de sanering ontstaat meer ruimte voor de rivier, een veiliger situatie voor bewoners en ontstaan er kansen voor recreatie. De tuinders, die hun bedrijf voortzetten, verkassen naar de Greenport Klavertje Vier in Venlo waar ze op duurzame wijze verder kunnen groeien.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over Mooi en vitaal Delfland en Klavertje 4 (Greenport Venlo) vindt u in Infrasite Projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie VROM