BrigID in Noord-Nederland in gebruik genomen

centrale database vereenvoudigt aanbesteden

Op dinsdag 23 maart 2010 was in Leeuwarden de noordelijke kick-off van BrigID, een systeem voor elektronisch aanbesteden in met name de bouwbranche. Deze database vermindert de rompslomp die gepaard gaat met aanbestedingen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in Noord-Nederland kunnen vanaf 24 maart met BrigID aan de slag. Naar verwachting wordt het systeem in augustus toegankelijk voor organisaties in heel Nederland.

Aanbesteden via BrigID verloopt sneller en eenvoudiger
BrigID is een gevalideerde database waar bouwbedrijven en ingenieursbureaus actuele bedrijfsgegevens kunnen opslaan. Opdrachtgevers die een werk of een dienst willen aanbesteden, krijgen via www.brigid.nl op een eenvoudige manier toegang tot relevante bedrijfsinformatie van aannemers en ingenieurs. Opdrachtnemers hoeven slechts één keer administratieve bescheiden aan te leveren. Voordeel voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers: het proces van aanbesteden verloopt sneller en eenvoudiger. Het systeem wordt in eerste instantie ontwikkeld voor aanbestedingen binnen de bouwbranche. Later kunnen ook andere branches er gebruik van maken.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn vóór
Tijdens de kick-off van BrigID op de Bedrijven Contact Dagen in Leeuwarden bleek dat het systeem duidelijk in een behoefte voorziet. Want tijdens een stemming aan het eind van de middag gaven alle aanwezige noordelijke aannemers en opdrachtgevers aan dat ze snel gebruik willen maken van BrigID. Een aantal opdrachtgevers heeft op de bijeenkomst al aangekondigd binnenkort met aanbestedingen te komen waarbij selectiedocumenten via BrigID kunnen worden aangeleverd.

Klachten over administratieve lastendruk
De ontwikkeling van BrigID is gestart in oktober 2009. De reden voor dit initiatief is het grote aantal klachten in de bouwwereld over de administratieve lastendruk die gepaard gaat met aanbestedingen. Bij elke aanbesteding moeten bouwbedrijven en ingenieursbureaus immers opnieuw vele administratieve bescheiden aanleveren bij de opdrachtgever. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een uittreksel van de Kamer van Koophandel, de laatste jaarrekening en een Verklaring omtrent het Gedrag. Dankzij BrigID is het mogelijk de uitwisseling van gegevens via een beveiligde internetomgeving te laten verlopen.

Veel steun in het Noorden
Enkele maanden geleden hebben grote opdrachtgevers in de drie Noordelijke provincies verklaard het initiatief te steunen. Het gaat hierbij om de drie noordelijke provincies, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland en Groningen Seaports. Ook heeft een groot aantal aannemers en ingenieursbureaus in het Noorden al aangegeven dat men graag met BrigID wil werken. Daarnaast hebben verschillende woningcorporaties positief gereageerd op dit initiatief.

Trainingsaanbod
Nu BrigID gereed is, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers in-company trainingen volgen waarbij ze een inleiding krijgen in het gebruik van het systeem. Voor opdrachtnemers komt op korte termijn een online introductiemodule beschikbaar. Ook op andere manieren, zoals via een telefonische helpdesk, zullen gebruikers ondersteund worden.

Noordelijke Regieraad Bouw
De ontwikkeling van BrigID is een initiatief van de Noordelijke Regieraad Bouw (NRB). Deze organisatie is in 2004 opgericht. Doel was de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude. De NRB richt zich nu vooral op het bevorderen van innovatie in de noordelijke bouwkolom.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noordelijke Regieraad Bouw (NRB)