Gevolgen controversieelverklaring kilometerprijs

voorbereidingen beoogde uitrol stilgelegd

Met de val van het kabinet heeft het demissionaire kabinet het onderwerp kilometerprijs controversieel verklaard. Dit betekent dat tot de installatie van een nieuw kabinet, geen parlementaire besluitvorming plaatsvindt over de kilometerprijs.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister in op de specifieke gevolgen van de controversieelverklaring voor de kilometerprijs. In de brief geeft de minister aan dat hij opdracht heeft gegeven om:

  • Geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan voor ABvM;
  • de projectorganisatie af te bouwen;
  • het proces van aanbesteding en certificering op te schorten;
  • de voorbereiding van de beoogde uitrol van het systeem voorlopig stil te leggen.

Hiermee laat de minister alleen die activiteiten doorgaan die een nieuw kabinet de keuze geven om het project definitief te stoppen, of om het zonder onnodige vertraging te laten doorstarten. Het is aan het nieuwe kabinet om te beslissen hoe het wetsvoorstel verder wordt opgepakt.

Meer informatie
U vindt de Kamerbrief over de controversieelverklaring van Anders Betalen voor Mobiliteit (kilometerprijs) 23-03-2010 op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat