RWS legt dassenburcht aan vanwege omlegging Zuid-Willemsvaart

leefgebied das ontzien tijdens en na werkzaamheden omlegging

Dinsdag 16 maart 2010 start Rijkswaterstaat met de aanleg van een dassenburcht op landgoed de Wamberg. Door de omlegging van de Zuid-Willemsvaart zal het leefgebied van de das ter hoogte van het landgoed worden verstoord. Rijkswaterstaat draagt er zorg voor dat het leefgebied voor de das behouden blijft op landgoed de Wamberg. Om de werkzaamheden voor de omlegging succesvol uit te kunnen voeren met de aanwezigheid van de dassen, wordt deze kunstburcht aangelegd. De burcht is eind maart gereed.

Op landgoed de Wamberg liggen verschillende dassenburchten, de meest gebruikte ligt net buiten het tracé van de aan te leggen Zuid-Willemsvaart. Rijkswaterstaat faciliteert de dassen zodanig dat zij tijdens en na de werkzaamheden in het huidige leefgebied kunnen blijven. Hierin wordt voorzien door de aanleg van de kunstburcht. Omdat door de aanleg van het kanaal leefgebied van planten en dieren, waaronder de das, verloren gaat, treft Rijkswaterstaat in het gebied compenserende en mitigerende maatregelen. Dat betekent dat Rijkswaterstaat maatregelen neemt die het leefgebied van de das aantrekkelijk en veilig houden. Het gaat om rasters langs de Berlicumseweg, een looprichel onder de brug van de Groote Wetering en extra bomen en struiken op de route van de kunstburcht naar de al aanwezige dassentunnels onder de Hasseltsedijk.

Ruim boven grondwater
De locatie voor de kunstburcht is zo gelegen dat deze ruim boven het grondwater komt te liggen. Hierdoor wordt een goede droogligging van de kunstburcht gewaarborgd. In de burcht worden ‘kamers’ aangebracht die met grond worden afgedekt. Overige kamers kunnen de dassen zelf in de aarde uitgraven. De totale oppervlakte bedraagt ca. 300 vierkante meter.

De aanleg is geregeld conform de voorwaarden van de Flora en Faunawet. De ontwerpbeschikking ligt binnenkort ter inzage bij Rijkswaterstaat.

Voorbereidingen omlegging
De aanleg van deze dassenburcht maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Komend voorjaar staat verder in het teken van explosievenonderzoeken, archeologische boringen en het aanvragen van diverse vergunningen. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart is 8 februari tijdens een zitting bij de Raad van State besproken. De uitspraak over dit project wordt eind maart verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant