Ontwerp-tracebesluit deel A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, ter inzage

Van dinsdag 16 maart tot maandag 26 april 2010 ligt het ontwerp-tracébesluit (OTB) A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergen ter inzage. Het besluit is in te zien bij een aantal overheidslocaties en is ook te downloaden van internet. Rijkswaterstaat organiseert 29 maart en 8 april twee informatie- en inspraakavonden in Steenbergen om het besluit toe te lichten. Ook is er dan voor omwonenden en geïnteresseerden de gelegenheid om vragen te stellen of in te spreken.

Twee informatiebijeenkomsten
Rijkswaterstaat organiseert op maandag 29 maart en donderdag 8 april om 19.00 uur twee informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis van Steenbergen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met behulp van film, panelen en kaarten informatie geboden over de nieuwe snelweg. Het gaat daarbij om informatie over onder andere geluid, lucht, natuur en landschappelijke inpassing. Specialisten van Rijkswaterstaat staan klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast is het deze avond mogelijk mondeling zienswijzen te geven op het ontwerp-tracébesluit bij een notulist van het Centrum Publieksparticipatie. Er kan op alle aspecten van het ontwerp-tracébesluit worden gereageerd, zoals de wijze waarop de nieuwe weg wordt ingepast of als het persoonlijk belang geraakt wordt.

Gemeentehuis Steenbergen, Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.
Aanvang: 19.00 uur.

Meer informatie
Het besluit ligt o.a. ter inzage in het gemeentehuis van Steenbergen en Bergen op Zoom. Op de site van het Centrum voor Publieksparticipatie is het besluit vanaf 16 maart te downloaden en is meer informatie te vinden over de procedure: www.centrumpp.nl.

Kijk voor informatie over het project op: www.rws.nl/a4steenbergen en op Infrasite Projecten

De nieuwe A4 in West-Brabant is een belangrijke corridor voor (vracht-) verkeer. Door de aanleg wordt een ontbrekende schakel in de verbinding tussen Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd. De aanleg van de snelweg zorgt dan ook voor een ontlasting van het lokale wegennet, met als resultaat minder milieuproblemen en meer verkeersveiligheid. De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2×2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. In totaal gaat het om 21 kilometer snelweg, waarvan de eerste 6 kilometer in 2007 al zijn aangelegd (tussen Bergen op Zoom en Halsteren).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant