Witteveen+Bos groeit ondanks recessie

orderportefeuille beter gevuld

Witteveen+Bos kijkt terug op een succesvol 2009. Ondanks de recessie heeft het ingenieursbureau de stijgende lijn van de financiële resultaten en de personele groei gecontinueerd.

Het bedrijfsresultaat is met 10,6 % toegenomen naar 19,3 M€. De omzet stijgt met 6,8 % tot 103,8 M€. Het nettoresultaat bedraagt 13,7 M€ en de nettowinstmarge is 13,2 %. Het aantal medewerkers is met 54 naar 856 gestegen.

Ook voor Witteveen+Bos waren de effecten van de economische crisis voelbaar, met name op het gebied van bouw en gebiedsontwikkeling. De situatie in de bouwsector en infrastructuur is dankzij stimuleringsmaatregelen in de tweede helft van 2009 weer iets hersteld. Algemeen directeur ir. H.A.A.M. Webers: “In 2009 hebben we ons vooral gericht op het op peil houden van onze productiviteit, de tariefstelling en goede beheersing van het onderhanden werk. Extra aandacht is besteed aan de bewaking van onze liquiditeit”.

De orderportefeuille van Witteveen+Bos was eind 2009 beter gevuld dan eind 2008. Projecten, zoals de Maasvlakte 2, Ruimte voor de Rivier, zinktunnels in het buitenland, advisering voor de Sluiskiltunnel, technologische innovaties als het 1-STEP-filter, diverse railprojecten en een toenemend aantal afgesloten raamcontracten, dragen bij aan de goede resultaten.

In 2009 was het gemiddeld aantal medewerkers in voltijdseenheden 815 wereldwijd. De sterke instroom van 127 medewerkers toont aan dat het in de meeste disciplines goed gelukt is om personeel te vinden. De personele groei heeft geleid tot uitbreiding van kantoorruimte voor de kantoren in Rotterdam, Breda en Deventer. Tevens heeft Witteveen+Bos een nieuw bedrijf in België opgericht door een kantoor in Antwerpen te openen. Het nieuwe samenwerkingsverband Railinfra Solutions tussen DB International, Royal Haskoning en Witteveen+Bos is opgericht en gehuisvest in Utrecht.

Over 2009 keert Witteveen+Bos 3,0 M€ aan winstdeling aan de medewerkers uit. Daarnaast wordt het nettoresultaat als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, die allen medewerker van Witteveen+Bos zijn. De eigendomsstructuur zorgt voor een bovengemiddelde betrokkenheid (76 % van de medewerkers is aandeelhouder). De aandelenemissie op 1 juli 2009 zorgde voor een geringe verwatering van het resultaat per aandeel, waardoor het dividend per aandeel over 2009 € 1,138 bedraagt (2008: € 1,20). De interne aandelenkoers zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 april 2010 worden vastgesteld op € 6,186 (2008: € 5,655).

Witteveen+Bos heeft duurzaam ondernemen nog meer verankerd in de bedrijfsvoering. Het bureau heeft in 2009 voor het eerst een maatschappelijk jaarverslag uitgebracht. “De verbetering van onze CO2-footprint is een van onze speerpunten. Zo zijn de emissies van CO2, die samenhangen met de bedrijfsvoering en mobiliteit, gecompenseerd via het systeem van carbon credits. We hebben geïnvesteerd in een geothermisch project in Indonesië. In 2008 kwam 70 % van onze CO2-uitstoot voort uit de mobiliteit van onze medewerkers. Het maatschappelijk jaarverslag met de resultaten over 2009 moeten we nog opstellen, maar naar verwachting hebben we de gemiddelde CO2-uitstoot per medewerker wederom verlaagd ”, aldus Harry Webers.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Met circa 850 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken betrouwbaar, deskundig, vernieuwend en vriendelijk. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse kantoren en buitenlandse kantoren in België, Indonesië, Letland, Rusland en Kazachstan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos