Groot onderhoud Muiderbrug: verkeershinder beperkt gebleven

Muiderbrug (A1) ontlast door gebruik Zuidoost- en Zuidaspas

In de periode van februari tot en met oktober 2009 heeft Rijkswaterstaat grootschalige werkzaamheden uitgevoerd aan de Muiderbrug (A1). Rijkswaterstaat bood weggebruikers diverse reisalternatieven voor deze periode aan, waaronder de Zuidoostpas en Zuidaspas. Tweederde deel van de totaal 15.000 pashouders maakte gebruik van deze pas, variërend van eenmaal tot dagelijks. Dit leidde tot een dagelijkse vermindering van 1.500 autoritten over de Muiderbrug (A1). Tijdens de werkzaamheden is de file niet in lengte toegenomen ten opzichte van een vergelijkbare periode zonder werkzaamheden. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gebruik van de Zuidoostpas en Zuidaspas onder de 15.000 pashouders, een Internetpanel en een verkeerskundige analyse van Rijkswaterstaat.

Beperken verkeershinder
Rijkswaterstaat heeft door het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden aan de Muiderbrug – bijvoorbeeld ’s nachts en in de weekeinden – de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met Verkeer.advies, Connexxion, GVB, Arriva en NS de weggebruikers verschillende reisalternatieven aangeboden om de overige verkeershinder te beperken. Naast een uitgebreide communicatiecampagne werd een pakket maatregelen aan de weggebruikers aangeboden dat bestond uit de Zuidoost en de Zuidas Bereikbaarheidspas, een Persoonlijk Reisadvies, de shuttlebus en de Bus op de Vluchtstrook. Met de Zuidoostpas en Zuidaspas konden medewerkers van bedrijven in het gebied Amsterdam Zuidoost en de Zuidas gebruik maken van trein, tram, bus en metro om files te vermijden gedurende de periode van werkzaamheden aan de Muiderbrug. Daarnaast werd weggebruikers de mogelijkheid tot E-werken in het Smart Work Center in Almere aangeboden, de Vanpool en de VanAnaarBeter-kaartjes in bus en trein tijdens bepaalde weekeinden.

Verkeerskundige analyse
Uit de verkeerskundige analyse van Rijkswaterstaat blijkt dat de weggebruikers op werkdagen geen extra filehinder op de A1 hebben ondervonden ten opzichte van een vergelijkbare periode zonder werkzaamheden. De gemiddelde reistijd is ook niet toegenomen.

Gebruik reisalternatieven
Circa 10.000 van de totaal 15.000 pashouders hebben via hun werkgever gebruik gemaakt van de Zuidoostpas of Zuidaspas. Waarvan 9.000 gemiddeld 3 dagen per week. Hiermee waren de passen het meest gebruikte reisalternatief van de genoemde maatregelen om de verkeershinder te beperken. De belangrijkste redenen voor gebruik van de Zuidoostpas of Zuidaspas waren dat deze het reizen goedkoper of zelfs gratis maakten en de verwachting dat het openbaar vervoer tijdens de werkzaamheden sneller zou zijn dan de auto. Van februari tot en met oktober 2009 hebben dagelijks gemiddeld 750 weggebruikers met Zuidoost- of Zuidaspas geen gebruik gemaakt van de Muiderbrug (A1), terwijl ze dat voor de werkzaamheden wel deden. Dit kwam overeen met 1.500 autoritten per dag minder over de Muiderbrug (A1). Gedurende drie weekeinden van werkzaamheden zijn VanAnaarBeter-kaartjes voor bus en trein ingezet. Dit leidde tot een gebruik van ruim 1.800 kaartjes.

2.550 pashouders verwachten vanwege hun ervaringen met de Zuidoost-/Zuidaspas vaker met het openbaar vervoer naar het werk te reizen. Ruim 750 pashouders hebben aangegeven ook na de periode van werkzaamheden aan de Muiderbrug gebruik te maken van het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer.

Zuidoost- en Zuidaspas vergeleken met voorgaande projecten
De Zuidoostpas en de Zuidaspas werden door 10.000 pashouders gebruikt, tweederde deel van het totale aantal pashouders. In vergelijking met voorgaande projecten waar Rijkswaterstaat ook OV-passen als mobiliteitsmaatregelen in samenwerking met werkgevers heeft verstrekt, wordt de OV-pas als reisalternatief naar verhouding steeds meer gebruikt. In 2006 maakten ongeveer 15.000 pashouders gebruik van de A4/A10 Zuidpas; dit betrof de helft van het totale aantal pashouders. De OV-passen ingezet bij de werkzaamheden aan de A9 Gaasperdammerweg in 2005 werden dagelijks door 7.000 van de 17.000 pashouders gebruikt. Alle initiatieven met OV-passen werden hoog gewaardeerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland