Omzetverlies bouw en installatie door vorst 1,5 miljard euro

kwart bedrijven maakt zich ernstig zorgen

Ruim een kwart van de bouw- en installatiesector geeft aan zich ernstig zorgen te maken over de continuïteit van het bedrijf als gevolg van de lange vorstperiode bovenop de huidige crisis. Één op de twintig bedrijven verwacht zelfs failliet te gaan. Met een omzetverlies door de vorst van 14% in december en van 22% in januari, wordt het totale omzetverlies door de vorst voor de bouwnijverheid op 1,5 miljard euro geschat. Toch verwacht een meerderheid (52%) het opgelopen verlies nog dit jaar deels in te kunnen halen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Kwart bedrijven maakt zich ernstig zorgen, 1 op de vijf verwacht niet te overleven
Door het winterse weer van de afgelopen maanden hebben veel bouwactiviteiten enige tijd stilgelegen. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat de vorstperiode de omzet behoorlijk drukt en dat zij zich in combinatie met de reeds gaande crisis ernstig zorgen maken. Dit geldt het meest voor aannemers GWW (54%) en het minst voor installateurs (13%). Dit is logisch omdat aannemers GWW hoofdzakelijk buiten werken en installateurs hoofdzakelijk binnen werken. Van de bouw- en installatiebedrijven verwacht in zijn totaliteit 5% kopje onder te gaan. Dit speelt met name onder de klusbedrijven, waar maar liefst 10% vreest voor het voortbestaan van het bedrijf: zij denken dat de verminderde omzet door de vorstperiode de doodsteek voor het bedrijf zal zijn. In totaal 4% van de bedrijven geeft aan dat de vorstperiode juist extra werk oplevert. Installateurs zijn hierbij het meest optimistisch: 12% geeft aan dat de vorstperiode hen extra werk brengt. Dit is vooral te verklaren vanuit de opdrachten op het gebied van verwarming. Voor de overige bouw- en installatiebedrijven geldt dit voordeel vrijwel niet. Een kwart van de bouw- en installatiebedrijven geeft aan dat de vorst geen invloed heeft op de omzet. Installateurs zijn het hier het meest mee eens (31%).

Omzetverlies door vorst 1,5 miljard euro
Gemiddeld ligt het aantal dagen dat de bouw- en installatiebedrijven in december en januari niet konden werken op 9 werkdagen. Aannemers GWW ondervonden de meeste hinder: gemiddeld kon er 22 werkdagen niet gewerkt worden. Ook de aannemers B&U hebben meer hinder ondervonden met gemiddeld 13 niet gewerkte dagen. Installateurs ondervonden de minste hinder (gemiddeld 6 werkdagen vorstverlet). Het omzetverlies in december 2009 als gevolg van de vorstdagen wordt geschat op 14%. In januari wordt het omzetverlies zelfs geschat op 22%. Gerekend met een totale bouwproductie van 58,8 miljard voor 2009 en 54,4 miljard euro voor 2010 (bron: EIB), komt het opgelopen omzetverlies door de vorstperiode in zijn totaliteit op ruim 1,5 miljard. Aannemers GWW zijn het meest gedupeerd door de vorst. Zij schatten in januari het omzetverlies op maar liefst 45%. De meerderheid van de bedrijven actief in de bouwnijverheid is niet verzekerd voor de niet werkbare dagen door winterweer (84%).

Meerderheid verwacht opgelopen verlies deels in te kunnen halen
Van de bouw- en installatiebedrijven die door vorstverlet werkdagen hebben gemist, denkt een meerderheid (52%) dat het opgelopen productie- en omzetverlies dit jaar nog (gedeeltelijk) ingehaald kan worden. Met name de installateurs (75%) en de aannemers B&U (67%) zijn hierbij het meest positief gestemd.

Technische achtergrondinformatie
Gezien de vele signalen die werden opgevangen uit de markt, heeft USP Marketing Consultancy, een marktonderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in de bouw- en installatiesector, sinds vrijdag 12 februari 970 online enquêtes afgenomen naar de gevolgen van de vorstperiode. Er zijn in totaal 260 aannemers B&U, 72 aannemers GWW, 293 klusbedrijven (klusbedrijven en timmermannen), 107 afbedrijven actief in de bouwnijverheid (tegelzetters, schilders, stukadoors, vloerbedrijven, glaszetters), 190 installateurs (e- en w) en 48 toeleveranciers geënquêteerd. Het omzetverlies is gebaseerd op een totale omzet in de bouw van 58,8 miljard euro voor 2009 en 54,4 miljard euro voor 2010 (bron: EIB).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: USP Marketing Consultancy BV