NEA: Val kabinet grote gevolgen voor mobiliteit en bereikbaarheidHet Kabinet Balkenende IV is gevallen over de kwestie Afghanistan. Inmiddels heeft de Koningin het ontslag van de PvdA bewindslieden aanvaard en aan de heer Balkenende de opdracht gegeven “al datgene te doen wat in het belang van het koninkrijk noodzakelijk wordt geacht”. Verwacht mag worden dat de demissionair premier zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen zal uitschrijven.

De Nederlandse economie is aan het terugkrabbelen uit een diep dal en het herstel is nog broos. Een lange periode zonder adequate maatregelen zullen dit voorzichtige herstel aantasten en mogelijk, opnieuw, de Nederlandse economie in een neerwaartse spiraal doen komen.

Elk jaar bedragen de geschatte totale filekosten, alleen al op de hoofdwegen, naar schatting 3 miljard euro. Ruim de helft van deze totale filekosten van 3 miljard euro op het hoofdwegennet wordt gedragen door bedrijven, waarvan 0,8 miljard euro het vrachtverkeer betreft. Het niet oplossen van deze bereikbaarheidsproblematiek door het uitblijven van adequate maatregelen, schaadt de Nederlandse economie fors en is onverantwoord.

NEA pleit er daarom voor, dat het demissionaire kabinet niet alleen op de winkel zal passen, maar ook haar uiterste best zal doen om zoveel mogelijk onderwerpen die het herstel van de Nederlandse economie moeten bevorderen en de bereikbaarheid van Nederland zullen verbeteren buiten die onderwerpen te houden, die door de Tweede Kamer controversieel verklaard kunnen worden. Het nieuwe Kabinet moet daarom de partijen in de Tweede Kamer die het Kabinet steunen of gedogen, hiertoe oproepen. Ook van de oppositiepartijen mag naar de mening van NEA verwacht worden dat zij het belang van Nederland voor laten gaan en zich bij de oproep van het Kabinet zullen aansluiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.