Gemeenteraad Amsterdam stemt in met nieuwe Zeesluis IJmuiden

nieuwe sluis operationeel in 2016

De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdag 17 februari 2010 unaniem ingestemd met de overeenkomst met het Rijk voor de aanleg van een nieuwe Zeesluis bij IJmuiden Alle partijen in de Raad kunnen zich vinden in de plannen van havenwethouder Freek Ossel(PvdA). “Dat is een belangrijke mijlpaal bereikt na 20 jaar discussie”.

Amsterdam gaat nu samen met het Rijk en de Provincie de aanleg van de sluis voorbereiden. Op 27 november 2009 ondertekenden Minister Camiel Eurlings, gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder Freek Ossel het convenant voor de financiering van de Tweede Zeesluis. De gemeenteraad heeft nu ingestemd met dit convenant. De minister start nu een planstudie naar de aanleg van de sluis. Het streven is om de Sluis in 2016 klaar te hebben. Wethouder Freek Ossel is heel erg blij met de raadsbrede steun voor dit besluit: “De aanleg van de Tweede Zeesluis is belangrijk voor de werkgelegenheid in Amsterdam en de regio. Wij hebben berekend dat het de haven 5.000 extra banen oplevert in 2020. Met de Tweede Sluis wordt de logistieke positie van heel Nederland versterkt.” Aan het besluit verbindt de wethouder de mogelijkheid voor de Raad, Provincie en Rijk om op twee momenten in het proces te bepalen of zij wel of niet door willen gaan met de aanleg van de Sluis. Ossel wil door dit zorgvuldige besluitvormingsproces de risico’s voor kostenoverschrijding voorkomen.

Sluis
Het sluizencomplex kent vier sluizen. Via de grootste daarvan, de Noordersluis, komt meer dan 80 procent van alle lading naar de Amsterdamse haven. Met zijn netto breedte van 45 meter is de sluis te smal voor de brede schepen die tegenwoordig in de container- en bulkvaart worden ingezet. De Amsterdamse haven is de laatste jaren zo hard gegroeid dat de capaciteitsgrens van het sluizencomplex in zicht is gekomen. Daarom is het de wens vanbestuurders en ondernemers in de regio om rond 2016 over een nieuwe en grotere sluis te beschikken. Daarnaast is de Noordersluis uit 1929 op een termijn van 15 tot 20 jaar aan vervanging toe.

Financiering
De Nieuwe Sluis is begroot op € 750 miljoen als wordt uitgegaan van het formaat 500 bij 65 bij 18 meter (l*b*d). De drie partijen hebben voldoende geld bijeen om te kunnen spreken van “zicht op financiering”. Dit was voor minister Eurlings een noodzakelijke voorwaarde om de laatste procedurele stap te zetten, de zogeheten Planstudie. Die periode zal ongeveer drie jaar duren. Die tijd is nodig om vast te stellen welke afmetingen de sluis moet krijgen, waar hij komt te liggen, welke bouwwijze de meest efficiënte is en of aan alle milieueisen kan worden voldaan. Het is de bedoeling dat de nieuwe sluis nog in 2016 operationeel kan zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Amsterdam