Imtech bestaat 150 jaar

een rijke geschiedenis met technologie als kernactiviteit

Imtech (technische dienstverlening in Europa) bestaat dit jaar 150 jaar. Het is namelijk exact 150 jaar geleden dat de zeekapitein Jan Jacob van Rietschoten zijn carrière op de grote vaart beëindigde en in 1860 begon als zelfstandig scheepstakelaar in Rotterdam. Als één van de eerste in Europa zette hij stoom in voor het laden en lossen van schepen. Dit vormde het begin van Van Rietschoten & Houwens, een innovatieve Nederlandse technische onderneming die zich als pionier en ‘innovator’ van de industriële revolutie opwierp en de basis vormde voor het huidige Imtech.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘In 2010 bestaat Imtech 150 jaar. Met gepaste trots blikken we terug op een rijke geschiedenis met technologie als kernactiviteit. Vanaf de eerste elektrische spoorbaan (1888), de eerste basisautomatisering aan boord van schepen (1930), de uitvinding van energiebesparende warmte-/krachtkoppeling en decentrale energie-centrales (1935), brede toepassing van centrale verwarming en airconditioning (rond 1960) tot anno 2010 ‘groene’ gebouwen, ‘groene’ datacenters en hightech energiecentrales. Net als haar voorlopers speelt Imtech nog steeds in de ‘eredivisie’ van de technologie.’

Van Rietschoten & Houwens: technologische ‘innovator’ bij uitstek
De Nederlander Jan Jacob van Rietschoten legde in 1860 in Rotterdam de basis voor het huidige Imtech. Zijn bedrijf dat vanaf 1872 verder gaat als Van Rietschoten & Houwens (R&H) stond vooraan bij alle technische ‘nieuwigheden’ die de industriële revolutie met zich meebracht. In 1888 werd voor het eerst de combinatie van elektrotechniek en werktuigbouw toepast. Dit vormt nog steeds de basis van het succes van het Imtech van nu. Van R&H was betrokken bij talloze technologische innovaties. Een paar voorbeelden zijn de eerste elektrische openbare verlichting (1888), de eerste telefooncentrale (1901) en de eerste analoge computers in Nederlandse universiteiten (1963). In 1967 werd R&H overgenomen door Internatio.

Imtech = E + ICT + W
Internatio (1863) en Müller (1878) – elk met hun eigen rijke geschiedenis – speelden een beslissende rol in het ontstaan van Imtech. In 1970 besloten ze te fuseren tot Internatio-Müller N.V. De periode die volgde kenmerkte zich door vele overnames. Rond 1990 bestond Internatio-Müller (IM) uit een conglomeraat van meer dan 100 bedrijven, waarvan er zo’n 35 in techniek waren gespecialiseerd, waaronder R&H. Deze technische ondernemingen werden in 1993 gebundeld tot Internatio-Müller Techniek, later omgedoopt tot het beter uitspreekbare en internationaal klinkende Imtech. In 1995 werd een strategische blauwdruk voor Imtech gepresenteerd. Uitgedrukt in een formule: Imtech = E + ICT + W, ofwel de combinatie van elektrotechniek (E), informatie- en communicatietechnologie (ICT) en werktuigbouw (W) die leidt tot technische totaaloplossingen met hoge toevoegde waarde. De blauwdruk schetste de ambitie om de complete kolom van technische dienstverlening in te vullen en schilderde een eerste Europees groeiperspectief. Imtech werd een feit!

Van 7.000 naar 23.000 medewerkers
In de jaren na 1995 werkten de diverse Imtech-bedrijven steeds vaker met elkaar samen. Met de overname van de innovatieve ICT-speler Turnkiek in 1996 zette Imtech de eerste schreden op het pad van ‘moderne’ ICT. Met de overname van ROM (Rudolph Otto Meyer) in 1997 werd Imtech één van de grootste spelers op de markt voor technische dienstverlening in Duitsland. In 2000 besloot Internatio-Müller de niet-technologische activiteiten af te stoten en zich volledig te concentreren op één strategische kernactiviteit: technologie. In 2001 gaat Internatio-Müller verder onder de naam Imtech en ontstaat er een nieuw en ambitieus beursfonds aan de Euronext in Amsterdam. De jaren die volgen kenmerkten zich door snelle groei, zowel autonoom als door middel van een groot aantal acquisities. Imtech groeide naar sterke posities in Europa en op de mondiale maritieme markt. Van 7.000 medewerkers (opbrengsten 350 miljoen euro) in 1993 groeit Imtech naar 23.000 medewerkers (opbrengsten ruim 4,3 miljard euro) in 2009.

Enige belangrijke data uit 150 jaar Imtech
1860: Zeekapitein Jan Jacob van Rietschoten begint als scheepstakelaar
1865: Inzet van stoom voor het laden en lossen van schepen
1872: Van Rietschoten & Houwens (R&H), gespecialiseerd in werktuigbouw, ontstaat
1881: Internatio (voorloper Imtech) krijgt beursnotering aan Effectenbeurs Amsterdam
1885: Jan Jacob van Rietschoten II voegt elektrotechnische afdeling aan R&H toe
1885: R&H biedt oplossingen voor eerste elektrische spoorbaan in Nederland
1887: Eerste elektrische verlichting in Nederland in ‘De Passage’ in Rotterdam
1888: Eerste combinatie van werktuigbouw en elektrotechniek in Nederland
1900: Van Rietschoten & Houwens groeit tot dé technologische ‘innovator’ van Nederland
1901: R&H realiseert één van de eerste telefooncentrales in Nederland
1930: Start bovengrondse elektrificatie van Nederland
1935: Opdracht voor elektrotechniek aan boord van ‘ss Nieuw Amsterdam’
1936: R&H start eerste elektrotechnisch R&D-center in Nederland
1949: R&H groeit naar 1.000 medewerkers
1950: Internationale expansie R&H, o.a. grootschalige aanleg van elektriciteit in Australië
1957: Tewaterlating ‘ss Rotterdam’, hier werkten diverse voorlopers van Imtech aan mee
1960: Eerste besturingselektronica in Nederland, afkomstig uit R&D-center van R&H
1963: R&H levert eerste (levensgrote) analoge computer aan Nederlandse universiteiten
1967: Van Rietschoten & Houwens wordt overgenomen door Internatio N.V.
1970: Fusie Internatio N.V. met Wm. H. Müller & Co. tot Internatio-Müller N.V.
1993: Internatio-Müller bundelt 35 technische bedrijven tot Imtech: 7.000 medewerkers, opbrengsten 350 miljoen euro
1995: Strategisch groeiplan Imtech, focus: multidisciplinaire technische dienstverlening
1996: Overname van eerste ICT-onderneming (Turnkiek), start opbouw ICT-competentie
1997: Overname ROM (Rudolph Otto Meyer) in Duitsland, start Europese expansie
2001: Transformatie Internatio-Müller N.V. tot Imtech N.V, start notering aandeel Imtech
2009: Imtech leidende Europese technische dienstverlener met sterke positie op mondiale maritieme markt, 23.000 medewerkers, opbrengsten 4,3 miljard euro

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.