Reactie VEXPAN op Nationale Parkeertest 2010 van Detailhandel Nederland

detailhandel moet mede haar verantwoordelijkheid nemen

De VEXPAN, platform voor parkeren in Nederland wil bij deze reageren op het onderzoek van Detailhandel Nederland, waarvan de resultaten op 12 februari 2010 in het nieuws werden gepresenteerd.

De VEXPAN vindt het belangrijk dat parkeergarages aantrekkelijk zijn voor de consument. Daarbij staan veilige en schone parkeergarages voorop en uiteraard kost dat geld.

Helaas neemt Detailhandel Nederland geen verantwoordelijkheid in het verlagen van de parkeertarieven, terwijl haar leden daar wel (financieel) belang bij hebben.

Parkeervoorzieningen in de vorm van parkeergarages zijn zeer kostbaar. De vraag is wie dat betaalt. De meeste parkeergarages zijn meestal niet rendabel, omdat de investeringskosten een veelvoud zijn van de kosten van parkeerplaatsen op straat terwijl hetzelfde tarief wordt gevraagd. De realisatiekosten van een ondergrondse parkeerplaats liggen in de regel tussen de € 20.000,- en € 60.000,- per plaats, terwijl een parkeerplek op straat niet meer dan € 4.500,- kost. Op het moment dat de investeringskosten en de beheerskosten niet terugverdiend kunnen worden uit de parkeerinkomsten zijn er voor een exploitant een aantal opties:

  • De gemeente (dus de belastingbetaler) vult het tekort aan;
  • een belanghebbende vult het tekort aan (dat kunnen winkeliers zijn);
  • de exploitant gaat bezuinigen op de beheerskosten (bijvoorbeeld schoonmaakkosten);
  • de exploitant probeert zoveel mogelijk revenu te halen uit de parkeerinkomsten (bijvoorbeeld per uur betalen voor parkeren).

De belanghebbende of gemeente betaalt het liefst zo min mogelijk, wat op zich logisch is. Daarom wordt vaak een mix van de hiervoor genoemde opties toegepast. Volgens Detailhandel Nederland is de beste garage De Vier Meren in Hoofddorp en de slechtste garage De Kolk in Amsterdam. In Hoofddorp betaalt de bezoeker deels via de gekochte producten de parkeergarage, omdat de winkeliers de garage mede financieren. Hier heeft de detailhandel haar eigen verantwoordelijkheid genomen. Bij garage de Kolk in Amsterdam zijn geen andere financiers dan de exploitant, hierdoor betaalt de bezoeker het volle pond.

Belangrijk aandachtspunt is dat tarieven in het gemeentelijke parkeerbeleid als doel hebben een overmaat aan autogebruik te ontmoedigen, wat bijvoorbeeld in Amsterdam succesvol werkt. De detailhandel is hier niet de enige belanghebbende, maar ook bewoners, die zo min mogelijk hinder willen ondervinden van winkelend publiek en bezoekers die gemakkelijker een parkeerplek vinden dan voorheen.

Zonder begrip voor de kosten van parkeergarages en de financiering hiervan kan de parkeergarageexploitant niet anders acteren, dan zoals dit nu gebeurt. Als het voor een partij als de detailhandel van belang is dat de garages een hogere kwaliteit hebben en dat de kosten voor de bezoekers lager zijn, zal deze partij mede haar verantwoordelijkheid moeten nemen en dus zelf de knip moeten trekken. Zolang dit niet wordt ingezien, blijft dit item de komende jaren spelen. Net als de jaren hiervoor.

De VEXPAN is zonder meer bereid om hierover met betrokken partijen om de tafel te gaan en tot een goede oplossing te komen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het Nationale Parkeertest 2010 van Detailhandel Nederland vindt u in Infrasite Nieuws Parkeren op slinkse wijze steeds duurder

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vexpan