Overlegplatform Gasrotonde van start

investeringen in gasnetwerk en gasopslag nodig

‘Samen met u wil ik werken aan de routekaart op weg naar de Noordwest Europese gasrotonde in 2030. Voor dit doel hebben we consensus nodig over de te verwachten ontwikkelingen, de noodzakelijke stappen en de doelen die we willen bereiken.’ Dat zei minister Van der Hoeven bij de startbijeenkomst van het Overlegplatform Gasrotonde op 11 februari 2010.

Deelnemers aan het overleg onder voorzitterschap van de minister waren topmensen uit het gasbedrijfsleven en van onderzoeksinstellingen.

De minister benadrukte tijdens de startbijeenkomst het belang van gas als brandstof in een meer duurzame energiehuishouding. Gas is de schoonste fossiele brandstof en is voor de Nederlandse economie van veel belang. In de komende jaren zal volgens de minister veel moeten worden geïnvesteerd in het gasnetwerk als gevolg van de verdere internationalisering van de gasmarkt en de opkomst van LNG. Ook zijn substantiële investeringen in gasopslag nodig om op de langere termijn seizoensfluctuaties in de vraag naar gas op te kunnen vangen.

De deelnemers aan het overlegplatform onderschreven de door minister Van der Hoeven ten toon gespreide ambitie om een Noordwest Europese gasrotonde te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst is besloten vier thema’s als onderdeel van de gasrotonde strategie nader uit te werken. Die thema’s zijn het mijnbouwklimaat, de routekaart op weg naar de gasrotonde, de positionering van gas in de energiemix en de internationale positionering van de gasrotonde.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Tweede Kamer akkoord met voorrang duurzaam en verbetering gasmarkt

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken