500 miljoen euro voor het trans-Europese vervoersnetwerk

EU selecteert eerste groep projecten
15 miljoen voor tunnel A2 Maastricht

De Europese Commissie maakt op 21 oktober 2009 een eerste lijst bekend van projecten die steun krijgen uit de totale envelop van 500 miljoen euro voor belangrijke infrastructuurprojecten in de EU. De subsidies worden toegekend in het kader van het programma voor het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V), dat voorziet in steun voor het wegwerken van missing links en bottlenecks om een vlot vervoer van personen en goederen tussen de lidstaten te waarborgen. Dit pakket van 500 miljoen euro is een belangrijk onderdeel van het herstelplan van de Commissie om uit de economische crisis te geraken. De toegekende subsidies gaan naar projecten in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Een tweede lijst van projecten die TEN-V-subsidies krijgen, wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor vervoer is “zeer verheugd deze subsidiebesluiten vandaag te kunnen ondertekenen. Ik ben ervan overtuigd dat de groeimogelijkheden van de EU worden bepaald door de kwaliteit van zijn vervoersinfrastructuur en dat het TEN-V-programma essentieel is om de verdere verbetering daarvan te waarborgen. Door deze middelen vrij te maken, geeft de Commissie het signaal dat zij de economische crisis ernstig neemt en vastberaden is de economische groei aan te zwengelen. Deze subsidies in het kader van het TEN-V-programma zijn essentieel om de Europese dynamiek in stand te houden.”

Aanvankelijk zou het bedrag van 500 miljoen euro over vier jaar worden gespreid. Begin dit jaar werd in het kader van het economisch herstelplan van de Commissie besloten de middelen vervroegd vrij te maken. Vanwege de cruciale rol van vervoer in de economie kan de verbetering van de infrastructuur een katalysator zijn om de economische activiteit te doen heropleven.

TEN-V-subsidies zijn belangrijk om infrastructuurwerken mogelijk te maken door steun te verlenen om de moeilijkheden in het beginstadium van een project te overwinnen of door een deel van de eigenlijke werkzaamheden te financieren. Verwacht wordt dat het verkeer tussen de lidstaten tegen 2020 zal verdubbelen. Om deze groei op te vangen, moet tot 2020 sterk worden geïnvesteerd in de duurzame voltooiing en modernisering van het trans-Europese vervoersnetwerk.

De lijst van gesubsidieerde projecten is bekendgemaakt tijdens de eerste van de TEN-V-dagen in Napels. Het thema van de conferentie was dit jaar: “de toekomst van trans-Europese vervoersnetwerken – Bruggen bouwen tussen Europa en haar buren”. Tijdens de conferentie wordt een stand van zaken opgesteld van de uitvoering van de 30 zogenaamde prioritaire projecten en een eerste aanzet gegeven tot de vaststelling van de gemeenschappelijke prioriteiten tot 2020.

Lijst van op 21 oktober 2009 bekendgemaakte TEN-V-subsidies (het bedrag tussen haakjes is de bijdrage van de Gemeenschap)

Oostenrijk
Uitbreiding tot vier sporen van de westelijke spoorlijn Wenen-Linz: station Melk (€ 3 400 000)

België
Heraanleg van de Noorderlaanbrug (€ 1 342 000)

Frankrijk
Tweede fase van de hogesnelheidslijn “LGV Est”: baanvak Baudrecourt-Vendenheim (€ 75 996 000)

Duitsland

 • Snelweg Frankfurt-Nürnberg (A3), vernieuwing van de Mainbrug in Randersacker (€ 2 395 000);
 • Trimodale uitbreiding van de overslagcapaciteit van de Haven van Keulen (€ 3 330 000).

Hongarije
Bouw van een terminal voor gecombineerde verrichtingen Schengen/niet-Schengen en naadloze overstap op de luchthaven van Boedapest (€ 7 560 000)

Italië

 • Ringsnelweg rond Rome – noordwestelijk gedeelte – uitbreiding tot drie rijvakken in beide richtingen van kmpt 11,250 tot 12,650 – voltooiing (€°2 981 000);
 • De haven Venetië-Margh era beter toegankelijk maken voor de scheepvaart: operationele en herstelbaggerwerkzaamheden in twee delen van het westelijke en zuidelijke scheepskanaal (€°3 912 000);
 • Hub van Turijn, deel Susa-Stura, wegwerken van een flessenhals (€ 52 740 000);
 • Integratie van communicatie en controle (IP1) (€ 4 048 000).

Nederland
Wegwerken van de noord-zuidflessenhals A2 (E25): bouw van een snelwegtunnel onder de stad Maastricht (€ 15 000 000)

Portugal
Ontwikkeling van de luchthaven van Faro – Fase 1 (€ 6 016 000)

Spanje
Expresweg SE-40 (Sevilla) bij Coria del Rio-Dos Hermanas (noordelijke en zuidelijke tunnels) (€ 23 969 000)

Zweden

 • Haveninfrastructuurfaciliteiten in de noordelijke haven van Malmö (€°5 922 000);
 • E6.21 Partihall-verbinding (€ 16 296 000).

Verenigd Koninkrijk

 • Bagger- en landaanwinningswerkzaamheden in het estuarium van de Thames ter ondersteuning van de geïntegreerde multimodale ontwikkeling van de London Gateway en de logistieke ontwikkeling (€ 14 174 000);
 • Verkeersbeheersysteem voor de A14 (€ 11 670 000);
 • Verbeteren van het traject Felixstowe-Nuneaton (€ 9 234 000).

Voor meer informatie over een specifiek project, zie: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/events/2009_10_21_naples_en.htm

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het project A2 Passage Maastricht vindt u in Infrasite Projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Europese Commissie