Strukton maakt spoorboekloos rijden verneld mogelijk

Strukton Rail heeft bij spoorbeheerder ProRail een Eigen Initiatief voorstel ingediend om op de hoofdcorridor Amsterdam – Eindhoven versneld een tienminutendienst voor Intercity’s en Sprinters te kunnen invoeren. Daarmee kan de wens van de minister van Verkeer & Waterstaat en de Tweede Kamer om nog deze kabinetsperiode ‘spoorboekloos’ te gaan rijden in vervulling gaan.

Het voorstel van Strukton Rail maakt het, vooruitlopend op de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor, mogelijk om met een relatief beperkte investering al eind 2012 in beide richtingen zes Intercity’s en zes Sprinters per uur te laten rijden. Daarnaast blijven er elk uur drie goederenpaden beschikbaar voor het goederenvervoer. Dit betekent dat naast een betere reistijd op korte termijn een capaciteitstoename van de spoorlijn van bijna 50% wordt bereikt.

Mocht de beschikbaarheid van budgetten een probleem zijn, dan is Strukton Rail bereid om te bezien of voorfinanciering van het geheel mogelijk is.

Momenteel bestudeert spoorbeheerder ProRail het plan van Strukton, dat volgens de nieuwe Unsolicited Proposal procedure is aangeboden.

Over Strukton Rail
Strukton Rail ontwikkelt, installeert en onderhoudt railsystemen in Europa, waaronder – naast spoor- en bovenleidingsystemen – elektrotechnische systemen in railvoertuigen en informatie- en monitoringsystemen. Strukton Rail telt ca. 3.400 medewerkers en is gevestigd in Nederland, België, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Italië.

Over Strukton
Strukton is actief op het gebied van infrastructuur- en accommodatieoplossingen. Als meedenkend partner overziet Strukton de hele keten van concept- tot exploitatiefase. Door bundeling van de specifieke kennis en ervaring van de vijf werkmaatschappijen kunnen eindgebruikers prettig reizen en in een comfortabele ruimte wonen, werken, recreëren of leren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer vindt u in Infrasite Projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Groep nv