Toekomstige investeringen FES zeker gesteld

Ook in de toekomst is er een stabiele financieringsbron nodig voor investeringen in de Nederlandse economie. Het kabinet stelt daarom voor om het Fonds economische structuurversterking (Fes) in het vervolg te voeden met het rendement op de opbrengsten uit aardgas. Nu wordt het Fes nog direct gevoed uit -een deel van- de opbrengsten van het aardgas. Met dit wetsvoorstel heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Bos van Financiën.

Door de nieuwe voedingssystematiek zal het Fonds economische structuurversterking, óók als het aardgas op is, gevuld blijven voor het financieren van investeringen in de economische structuur. Naast de al bestaande gebieden infrastructuur en kennis en innovatie, kan het geld ook gebruikt worden voor projecten in onder andere duurzame energie en ruimtelijke investeringen.

Gedurende iedere kabinetsperiode heeft het Fes dankzij de nieuwe systematiek een stabiele voeding. In het fonds zal altijd minimaal 1,7 miljard euro zitten om aan de al voorgenomen investeringen te kunnen voldoen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad