Steeds meer opdrachten Europees aanbesteed

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, hogescholen, en politie besteden hun opdrachten steeds vaker Europees aan. Bij universiteiten en ziekenhuizen is het percentage van Europees aanbesteden gedaald. Minister Van der Hoeven vindt dat het merendeel van de aanbestedende diensten op de goede weg is, maar dat het nog veel beter kan en moet. Dit staat in een brief van de minister die op donderdag 20 november 2008 samen met het rapport ‘Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2006’ naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In 2006 besteedde de rijksoverheid 78 procent van de opdrachten Europees aan, terwijl dat in 2004 nog 74 procent was. Bij gemeenten met minder dan 10.000 inwoners ligt het op 19 procent terwijl in 2004 nog helemaal niets Europees werd aanbesteed. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ligt het percentage op 55 procent (46 procent in 2004). Bij de academische ziekenhuizen is het gezakt van 57 procent in 2004 naar 50 procent in 2006 en bij de universiteiten is het gezakt van 43 procent in 2004 naar 40 procent in 2006.

PIANOo, het expertisecentrum op het gebied van aanbesteden, gaat de komende maanden willekeurig zestig gemeenten langs om te inventariseren tegen welke problemen gemeenten aanlopen in de praktijk. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met de VNG bekeken hoe de gemeenten nog beter begeleid kunnen worden bij het aanbesteden. De RegieRaad Bouw heeft een leidraad ontwikkeld over de regels van het aanbesteden.

De grens voor het Europees aanbesteden voor bijvoorbeeld bouwopdrachten ligt op 5,1 miljoen euro. Voor leveringen (bijvoorbeeld inkoop kantoorartikelen) en diensten (bijvoorbeeld inhuren van een onderzoeksbureau) liggen de grenzen voor het Rijk bij 133.000 euro en voor andere overheden en diensten op 206.000 euro.

Meer informatie

U vindt de Kamerbrief 20-11-2008 | kamerstuk | onderwerp: Aanbestedingen. en het rapport Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2006 op www.minez.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees op Infrasite het Artikel
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar

Dit Artikel en meer, veel meer, vindt u in de Infrasite Special Financiering & Aanbesteden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken