Rijk draagt N69 over aan provincie

Zaterdag 29 november komt minister naar Valkenswaard

Minister C. Eurlings draagt de N69 op zaterdag 29 november symbolisch over aan verkeersgedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen. Daarmee is het vanaf 1 januari 2009 een provinciale weg. Dit een belangrijke mijlpaal in de aanpak van de verkeersoverlast in Aalst en Valkenswaard.

De N69 is de rijksweg van Eindhoven naar de grens met België en gaat dwars door de bebouwde kommen van Aalst en Valkenswaard. In deze kernen vormt de weg een flinke barrière, de grote stroom verkeer leidt tot veel afwikkelingsproblemen en veroorzaakt ernstige leefbaarheidsproblemen op het gebied van veiligheid, geluidhinder en luchtverontreiniging. De problemen zijn de laatste jaren ernstig toegenomen en beperken zich inmiddels niet meer tot de N69 zelf, maar verspreiden zich steeds meer over de gehele regio.

In 2007 is een kamerbrede motie aangenomen in de Tweede Kamer die ervoor zorgde dat de overdracht en de daarbij behorende financiën, geregeld zouden worden. Deze motie is mede onder druk van de lokale overheden en actiegroepen tot stand gekomen.

“De provincie deelt die zorgen en heeft een eerste handreiking gedaan in de richting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat door € 70 miljoen te reserveren voor een nieuwe N69. Gezamenlijk is een intensieve lobby richting Den Haag gevoerd. Dat was nodig maar ook succesvol. Doordat we nu eigenaar van de weg zijn, kunnen we aan de slag!”, aldus verkeersgedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen.

Voordat gewerkt kan worden aan een nieuw tracé, is een milieueffectrapportage verplicht. Daarvoor was het nodig dat provincie eigenaar is. Hiermee rekening houdend en onder andere de tijd die nodig is voor het aanpassen van bestemmingsplannen en grondverwerving, duurt het nog zeker enkele jaren voordat de nieuwe weg aangelegd kan worden.

Het rijk geeft de provincie overigens € 70 miljoen voor een nieuwe N69. Met de bijdrage van de regio is de financiering van de benodigde € 140 miljoen rond.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Provincie Noord-Brabant kan N69 aanpakken (19-12-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant