IPO: Spanning ambities en middelen voor mobiliteit blijft groot

Het kabinet is niet van plan de BDU (brede doeluitkering) verkeer en vervoer in deze kabinetsperiode nog aan te vullen. Extra geld van het rijk voor projecten die ook de decentrale overheden aangaan, komt er tot 2011 alleen nog via FES-enveloppen met bijbehorende FES-voorwaarden. Dat bleek enkele weken geleden al bij de presentatie van de Mobiliteitsaanpak en werd op 5 november 2008 bevestigd in het Nationaal MobiliteitsBeraad (NMB). Cora Steffens (gedeputeerde Noord-Brabant) noemde dit namens het IPO een typische vorm van centralisme, in plaats van decentralisatie en meer vrijheid voor provincies en gemeenten.

Marijke van Haaren (IPO, gedeputeerde Gelderland), VNG en SkVV waarschuwden Eurlings en Huizinga dat zonder aanvullende middelen een deel van de MobiliteitsAanpak niet vóór 2020 gerealiseerd kan worden. Uit het onderzoek ‘Omvang BDU’, dat door Verkeer en Waterstaat en de decentrale overheden is uitgevoerd, blijkt dat er een structureel tekort is van circa 500 miljoen euro per jaar om alle nationale ambities tot 2020 te kunnen uitvoeren.

Investeren en cofinanciering uit eigen middelen en reserves van provincies (en gemeenten) zijn geen structurele oplossingen, want die middelen zijn eindig en kunnen maar één keer ingezet worden. Het lijkt er echter op dat Kabinet en Kamer die reserves drie keer willen afromen: in het Provinciefonds, door te korten op de BDU en door overal eigen bijdragen voor te vragen, ook voor andere taken als landelijk gebied, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling en natuur en water. Minister Eurlings maakt zich ook inmiddels ernstig zorgen over het tekort en heeft zijn zorg over de spanning tussen ambities en middelen met het kabinet gedeeld.

In elk geval is er voor de komende paar jaren bij de MobiliteitsAanpak nog extra FES-geld geregeld, voor de periode 2012 tot 2020 is de situatie een stuk zorgelijker. Daarom hebben rijk en regio’s besloten gezamenlijk nu al de bouwstenen in beeld te brengen voor besluitvorming over structurele oplossingen voor de langere termijn. De evaluatie van de Wet BDU in 2010 en de afspraak om de BDU in 2011 in het Provinciefonds op te laten gaan, worden daarbij betrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)