Erkenning verkeersproblematiek Eindhoven

Een bestuurlijke delegatie van BrabantStad, onder leiding van gedeputeerde Cora Steffens-van Nieuwenhuizen, heeft op 29 oktober 2008 een positief gesprek gevoerd met de ministers Eurlings en Cramer en staatssecretaris Huizinga. In dat gesprek werd de verkeersproblematiek in de regio Eindhoven erkend en benoemd als nationaal speerpunt. Bij dit gesprek waren tevens wethouders Van Merriënboer (Eindhoven/SRE) en Willems (Breda) aanwezig.

De ministers complimenteerden de Brabantse bestuurders met de snelheid waarmee de MIRT-verkenning afgerond is. In dit bestuurlijk overleg is ook de problematiek rondom de Beneluxtrein onder de aandacht gebracht. Tevens is gesproken over de A27 en een voorstel dat Brabant heeft ingediend voor spitsmijden. Over ongeveer twee weken zal het volledige verslag van dit overleg openbaar worden gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant