23ste Voortgangsrapportage HSL naar Tweede Kamer

Op 14 oktober 2008 heeft minister Eurlings het drieëntwintigste Voortgangsrapport (VGR) over de HSL-Zuid aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het rapport behandelt de verslagperiode van 1 januari tot en met 30 juni 2008. In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de meest actuele stand van zaken rond de HSL-Zuid.

De aanbiedingsbrief en het complete rapport kunt u onderaan deze pagina downloaden via www.hslzuid.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HSL-Zuid