Nieuwe fase voorbereidingen Combiplan Nijverdal van start

Arnhem – Rijkswaterstaat start deze week met een nieuwe fase van voorbereidingen in het kader van het Combiplan Nijverdal. Op de planning staat het verplaatsen van de zandhagedis rondom het plangebied in Nijverdal.

Eerder dit jaar werden al maatregelen getroffen om een nieuw leefgebied in te richten voor deze beschermde reptielensoort. Ook starten deze week de eerste kapwerkzaamheden rondom de Eversberg om de archeologische opgravingen mogelijk te maken. Beide maatregelen vinden plaats om uiteindelijk het combiplan te realiseren.

Ten westen van het plangebied van het Combiplan Nijverdal is een gebied ingericht voor de zandhagedis, die op de Sallandse Heuvelrug en langs het spoor voorkomt. Omdat het om een zwaar beschermde reptielensoort gaat, neemt Rijkswaterstaat het zekere voor het onzekere en compenseert in het kader van de Flora- en Faunawet het leefgebied van de zandhagedis.

Archeologie

In opdracht van aannemerscombinatie Leo ten Brinke start ADC ArcheoProjecten binnenkort met de archeologische opgravingen Eversberg. Voor het einde van dit jaar is de opgraving afgerond. Met behulp van zeefwerk zullen naar verwachting archeologische resten gevonden worden. Eerder proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er resten van aardewerk aanwezig zijn op de Eversberg, evenals scherven uit het Midden-Neolithicum (trechterbekercultuur), Laat-Neolithicum en de vroege IJzertijd. Bomen in het gebied van de opgravingen zullen deze week gekapt worden om zo ruimte voor de opgravingen te creëren. Het gaat om enkele honderden bomen.

Combiplan Nijverdal

Het Combiplan Nijverdal bestaat uit diverse maatregelen om de bestaande knelpunten op de rijksweg 35 te verminderen. De N35, die dwars door het centrum van Nijverdal loopt, wordt over een lengte van zes kilometer ruim 100 meter naar het noorden worden verplaatst. De weg loopt daar dan parallel aan de spoorlijn. In het dichtst bebouwde gedeelte van Nijverdal zullen de nieuwe autoweg en het spoor samen in een tunnel komen te liggen.

Door de realisatie van het Combiplan Nijverdal van Rijkswaterstaat en Prorail, zal de doorstroming van het verkeer op rijksweg 35 door Nijverdal worden verbeterd en het centrum van Nijverdal ontlast worden van het doorgaande verkeer. Daarnaast wordt de treinverbinding tussen Almelo en Zwolle versterkt.

Het Combiplan Nijverdal is in 2013 gereed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland