Amsterdam stimuleert autodelen

Oproep aan autodeelorganisaties en 250.000 euro voor pilots autodelen

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer) heeft autodeelorganisaties opgeroepen om met initiatieven te komen voor de gemeente Amsterdam. In het kader van Voorrang voor een Gezonde Stad stelt de gemeente Amsterdam 250.000 euro beschikbaar om het autodelen te stimuleren.

De wethouder kondigde dit aan tijdens de prijsuitreiking van de tender ‘Autodelen? DOEN!’. Stichting DOEN heeft autodeelorganisaties uitgenodigd deel te nemen aan de tender ‘Autodelen? DOEN’ om het gedeeld autogebruik te stimuleren. Het beste projectvoorstel is beloond met 500.000 euro.

Aansluitend maakte wethouder Herrema bekend dat de gemeente Amsterdam 250.000 euro beschikbaar stelt om een (of meer) van de initiatieven in Amsterdam uit te voeren. De gemeente wil pilotprojecten in Amsterdam opzetten om het autodelen een flinke impuls te geven en een doorbraak te realiseren. Wethouder Herrema: “Onze ambitie is de komende jaren er voor te zorgen dat iedere straat een autodeelstraat wordt.”

Autodeelorganisaties worden tegemoet gekomen in de kosten voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats voor een deelauto. Daarnaast worden mensen gestimuleerd hun parkeervergunning in te leveren door ze in ruil hiervoor een tegoed voor een autodeelabonnement aan te bieden. Het stimuleren van autodelen is onderdeel van het plan Voorrang voor een Gezonde Stad om de stad schoner en bereikbaar te maken.

Wethouder Herrema: “We willen het komende jaar de Amsterdammers aanmoedigen meer gebruik te gaan maken van schonere vervoersmiddelen. Pas daarna gaan we een definitief besluit nemen over de milieuzone voor personenauto’s. Eerst stimuleren, daarna pas weren.”

Autodelen draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. De gebruiker van een deelauto gebruikt minder snel de auto, vooral voor korte ritten, dan een eigenaar van een auto. Bovendien zijn deelauto’s klein, licht en nieuw en worden goed onderhouden. Deelauto’s zijn daardoor aanzienlijk schoner en zuiniger dan de gemiddelde auto.

Voor mensen die niet dagelijks de auto nodig hebben is autodelen de ideale oplossing. Autodelen combineert het gemak van een eigen auto met het financiële voordeel van gezamenlijk gebruik. De gebruiker betaalt alleen de gebruikskosten van de deelauto; de kosten voor onderhoud, verzekeringen, belastingen en de parkeervergunning zijn voor rekening van de autodeelorganisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam