Ondernemers positief over Miljoenennota

Den Haag – VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat het kabinet een verstandige koers vaart door de lasten voor ondernemingen en burgers te verlichten. De overheidsfinanciën blijven in de plus. Dat maakt een goed, maar vooral ook snel antwoord mogelijk op de teruglopende economie, aldus de organisaties in een eerste reactie op de Miljoenennota.

"De weg ligt open voor afspraken tussen kabinet en sociale partners voor een verstandig loonkostenbeleid en het aanpakken van de arbeidsmarkt. Het akkoord over het ontslagrecht zal dit gemakkelijker maken."

Het beleid van kabinet en sociale partners moet er volgens de gezamenlijke ondernemers op gericht zijn om in deze mindere economische tijden onze concurrentiepositie te verbeteren. Nederland heeft zich bij economische tegenwind altijd snel weten aan te passen. Nederland moet sterker uit de strijd komen dan zijn concurrenten.

De lasten voor ondernemers gaan met een miljard euro omlaag (minder WW-premie; lagere bijdrage ziektekosten) en er komt nog eens een half miljard euro beschikbaar voor innovatie door ondernemingen. Het mkb-tarief in de winstbelasting gaat (over 2008) omlaag. Eerder werd al duidelijk dat er geen verdere ‘namaak vergroening’ van belastingen voor bedrijven komt.

Wel zal in het kader van het vorig jaar gesloten Duurzaamheidsakkoord door bedrijven en overheid op een verstandige wijze worden gewerkt aan een meer duurzame economie. "De bizarre verpakkingenbelasting heeft hierin geen enkele functie." Deze wordt weliswaar sterk vereenvoudigd, maar moet wat ondernemers betreft helemaal verdwijnen.

Maar daarmee is het kabinet er nog niet. Er moet nog heel hard worden getrokken aan het losweken van de economie uit de wurgende vergunningen- en regelcultuur. De eerste dagmelding is een icoon dat nu terecht verdwijnt, maar dat is niet meer dan een begin. Voor het herstel van vertrouwen van ondernemers in de politiek moet het mes zeer aanzienlijk forser in de regel- en papierwinkels van de overheid.

Investeren in versterking van de economie moet een impuls krijgen. De belemmeringen die er zijn om te kunnen bouwen aan bedrijventerreinen, wegen en woonwijken moeten in 2009 definitief verdwijnen. De voorstellen om procedures te versnellen, inclusief de spoedwet wegverbreding, moeten zo snel mogelijk effectief worden. Er is grote haast geboden, want een verkeersinfarct ligt om de hoek. Ook moet zo snel mogelijk worden gestart met uitvoering van de plannen van de Deltacommissie.

De drie ondernemingsorganisaties steunen de opvatting van De Nederlandsche Bank dat er een eind moet komen aan het ‘potverteren’ met ons ondergrondse aardgasvermogen. In plaats van dit (toekomstige) gasvermogen te gebruiken voor lopende uitgaven, zoals ook in deze begroting gebeurt, moet het opzij worden gezet. Het totale rentevoordeel van ongeveer 4 miljard euro per jaar (tot in lengte van jaren) moet dan worden gebruikt voor investeringen. Zo profiteren ook toekomstige generaties van ons aardgas. Dit kabinet komt nog niet verder dan een schamele 1,7 miljard euro.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Effectiever en sneller omgaan met beroep tegen aanleg van infrastructuur

Lees de samenvatting van het Rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding in Infrasite Articles

Advies Dekker over aanpak regeldruk in de bouw
Deltacommissie overhandigt eindadvies SAMEN WERKEN MET WATER

Lees de samenvatting van het eindadvies en de 12 aanbevelingen van de Deltacommissie in Infrasite Articles

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW