Sterk eerste halfjaar voor Boskalis: fors hogere nettowinst

Hoofdpunten eerste helft 2008

* Nettowinst stijgt tot 202 miljoen

* Nettowinst exclusief eenmalige bate stijgt met 40% tot 110 miljoen

* Recordomzet 938 miljoen: +24%

* Eenmalige netto bate uit de afwikkeling van de verzekeringsclaim van de W.D. Fairway van 92 miljoen

*Orderportefeuille stabiel hoog: 3,4 miljard

*Structureel hoge marktvraag, breed gespreid in de wereld

Vooruitzichten 2008

* Winstgevendheid tweede halfjaar naar verwachting vergelijkbaar met sterk tweede halfjaar 2007

* Hogere omzet, hoge materieelbezetting, gezonde operationele marges

* Investeringsniveau circa 300 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft in het eerste halfjaar 2008 zijn nettowinst zien toenemen tot 202 miljoen (eerste halfjaar 2007: 78,8 miljoen). Exclusief de eenmalige bate steeg de nettowinst met 40% tot 110 miljoen. De nettowinst is voor 92 miljoen (voor belastingen: 97 miljoen) positief beïnvloed door de eenmalige bate uit de afwikkeling van de verzekeringsclaim van de W.D. Fairway.

Boskalis profiteerde van de sterke vraag in de internationale baggermarkt wat resulteerde in goede marges en een stevige materieelbezetting, vooral van de grote sleephopperzuigers. Daarenboven plukte Boskalis de vruchten van zijn selectieve aannemingsbeleid, waardoor op enkele projecten bovengemiddelde marges konden worden behaald.

De omzet steeg tot het recordniveau van 938 miljoen, met vooral groei in de kernactiviteit baggeren en grondverzet. Boskalis nam in het eerste halfjaar voor 790 miljoen aan nieuwe projecten aan waarmee de orderportefeuille stabiel hoog bleef. Het begin dit jaar getekende contract Tweede Maasvlakte ter waarde van circa 500 miljoen en de recent aangekondigde projecten in Cape Lambert, Australië van 145 miljoen en Delflandse kust van 60 miljoen zijn hierin nog niet verwerkt.

Peter Berdowski, CEO: "We hebben een uitzonderlijk sterk eerste halfjaar achter de rug. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we weinig weersverlet gekend in de afgelopen wintermaanden. Daarenboven hebben we wederom op enkele projecten bovengemiddelde marges gerealiseerd. Ondanks de stijging van operationele kosten, zoals brandstof en reparatiekosten, blijven de marges op de nieuwe werken gezond. Ook over de tweede helft van 2008 zijn wij positief gestemd. Met de recent aangenomen werken in Nederland en Australië zijn onze schepen tot ver in 2009 goed bezet."

Marktontwikkelingen

Op nagenoeg alle continenten en in alle voor Boskalis relevante segmenten blijft de vraag naar waterwerken onverminderd hoog. Dit geldt in het bijzonder voor de energie- en grondstofgerelateerde projecten in bijvoorbeeld het Midden-Oosten, West-Afrika en Australië. Maar ook de ontwikkeling van containerhavens, zoals in Europa, zet onverminderd door.

Vooruitzichten voor 2008

Voor de tweede helft van het jaar verwacht de Raad van Bestuur een resultaat vergelijkbaar met het sterke tweede halfjaar van 2007. Daarnaast wordt voor geheel 2008 een hogere omzet verwacht die gepaard gaat met een hoge materieelbezetting en goede marges. Het investeringsniveau in 2008 zal circa 300 miljoen bedragen.

Voor meer details en toelichting zie www.boskalis.com

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv