Rendementen in transport opnieuw naar ongezond niveau

ING Bank: Focus op rentabiliteit en kwaliteit

Amsterdam – Het rendementsherstel in de logistieke sector was van korte duur. De afzwakkende economische groei en sterk stijgende kosten komen hard aan. Dit blijkt uit de Sectorvisie Wegvervoer die het ING Economisch Bureau donderdag 21 augustus 2008 publiceert. “Transporteurs moeten minder inzetten op prijsconcurrentie en meer op kwaliteit om hun rentabiliteit te verbeteren,” zegt Machiel Bode, branchemanager Logistiek en Transport bij ING. “Nu zijn de rendementen ongezond laag.”

Sterke kostenstijging en lagere economische groei

De economische groei vlakt in 2008 af. Tegelijkertijd zijn de brandstofkosten sterk toegenomen. Tussen augustus 2007 en augustus 2008 steeg de dieselprijs inclusief accijnsverhoging met 31%. Dat betekent een directe kostprijsstijging van 4% in de logistieke sector. Slechts 20% van de bedrijven kan deze prijsstijging volledig doorberekenen. Naar verwachting nemen de loonkosten met ten minste 3% toe. Als gevolg van forse investeringen in trucks en trailers is de periode van ondercapaciteit voorbij. Het chauffeurstekort is ook geen remmende factor meer.

Rentabiliteit binnenlands wegvervoer

Het gemiddelde rendementsniveau blijft kritiek. De marges zijn ook tijdens de hoogconjunctuur niet naar een gezond niveau getild. Dit komt door het kleinschalige karakter van veel transportbedrijven en de geringe innovatiegraad. De winstgevendheid verschilt sterk per deelsector en per grootte van het bedrijf. Containervervoer rendeert met -3% slecht, bij fysieke distributie ligt het rendement op 5,5%. Grote bedrijven kennen een rendement van 5,1%, kleine bedrijven duiken in het rood met -2%.

Grote verschillen in grensoverschrijdend wegvervoer

Grotere bedrijven richten zich steeds meer op brede, meeromvattende logistieke dienstverlening, de value added logistics. Dit leidt tot een verschil in rentabiliteit van gemiddeld 10% ten opzichte van de kleinere bedrijven die zich beperken tot het puur vervoeren van goederen van A naar B. Het gemiddelde rendement in de logistieke sector zakt van 0,3% in 2007 naar -1,1% in 2008.

De toekomst

In 2009 zal de gemiddelde winstgevendheid ondanks volumegroei opnieuw verslechteren. “ Niet de groei van de omzet moet het doel zijn, maar winstgevendheid, “ aldus Machiel Bode. “Winstgevendheid bereik je door te innoveren, toegevoegde waarde te creëren en door onrendabele contracten af te stoten.”

De ING Bank biedt zowel particuliere als zakelijke klanten een breed pakket aan financiële diensten. Met circa 10.000 werknemers en 250 kantoren in Nederland is de ING Bank een aanbieder van financiële producten die met haar klanten meedenkt over geldzaken. De ING Bank is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijd opererende financiële dienstverlener op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer en nummer 7 op de ranglijst van grootste ondernemingen wereldwijd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ING Bank