Halfjaarbericht 2008 NV Nederlandse Spoorwegen

Utrecht – In de eerste helft van 2008 is de populariteit van het reizen met de trein opnieuw verder gestegen. De reguliere reizigersgroei in het eerste halfjaar bedraagt 2,2% (2007: 1,9%). Daarnaast is door gerichte marketingacties het aantal reizigerskilometers met een extra 3% toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007. De klanttevredenheid is verder verbeterd en bevindt zich op een hoog niveau. Reizigers hadden in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar een hogere waardering voor het op tijd rijden, de informatievoorziening en de sociale veiligheid.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS is toegenomen naar € 190 miljoen (eerste halfjaar 2007: € 162 miljoen). De winst over de verslagperiode bedraagt € 166 miljoen (eerste halfjaar 2007: € 146 miljoen).

Om bij groei in de reizigersmarkt kwaliteit te kunnen blijven leveren en de dienstverlening verder te verbeteren, investeert NS in haar mensen en opleidingen en wordt de komende jaren wederom honderden miljoenen aan nieuwe treinen en renovatie van bestaande treinen uitgegeven. Verdere verbetering van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van het segment reizigersvervoer blijft noodzakelijk om deze investeringen terug te verdienen. Kostenbeheersing blijft daarom ook de komende jaren vereist. Per eind juni 2008 heeft NS € 1,2 miljard aan investeringsverplichtingen uitstaan.

NS is verheugd dat de groei van het aantal reizigers hand in hand blijft gaan met betere klantoordelen. NS investeert fors in kwaliteitsverbeteringen, onder meer via uitbreiding en modernisering van treinen en voorzieningen op en rond de stations. Hiermee levert NS ook een belangrijke bijdrage aan het duurzaam bereikbaar houden van Nederland. NS introduceerde nieuwe vervoermiddelen in de reisketen van deur tot deur. In het kader van Nederland Bereikbaar heeft NS deze periode samen met ANWB en Rabobank het initiatief genomen om het bedrijfsleven bij nieuwe bereikbaarheidsoplossingen te betrekken.

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat

De totale opbrengsten van NS zijn met 7% gestegen van € 1.863 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot € 1.995 miljoen in het eerste halfjaar van 2008. Deze stijging is het gevolg van meer reizigers bij het binnenlandse- en buitenlandse reizigersvervoer, hogere opbrengsten uit retail en horeca activiteiten op de stations, hogere ontwikkel- en verkoopresultaten van vastgoed en hogere opbrengsten van Strukton.

De totale bedrijfslasten van NS stijgen van € 1.701 miljoen in het eerste halfjaar 2007 tot € 1.805 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Dit betreft in belangrijke mate hogere loonkosten. Het saldo van rentebaten en rentelasten ligt met € 34 miljoen iets boven het niveau van vorig jaar. Na aftrek van de belasting is een winst over de verslagperiode van € 166 miljoen behaald (eerste halfjaar 2007: € 146 miljoen).

In het eerste halfjaar van 2008 is € 131 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft investeringen voor de verdere vernieuwing van het treinenpark, zoals nieuwe intercitydubbeldekkers waarvan de eerste binnenkort worden ingezet. De eerste nieuwe sprinters zullen eind dit jaar instromen. Verder is geïnvesteerd in vastgoed en in retail- en horeca-activiteiten.

Kwaliteit dienstverlening

De waardering voor de dienstverlening van NS is op alle belangrijke kwaliteitsaspecten verder verbeterd en ligt op een hoog niveau. Van alle treinen kwam in het eerste halfjaar 93,7% op tijd aan (op basis van de Europese 5 minuten-norm). Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. 75% van de reizigers waardeert de dienstverlening met een 7 of hoger (2007: 68%). De algemene klanttevredenheid over de prestaties is niet eerder zo hoog geweest. Opnieuw steeg de waardering voor de aspecten ‘op tijd rijden’ (van 41% naar 52%) en ‘informatie bij ontregeling’ (van 49% naar 53%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen

Bert Meerstadt volgt Aad Veenman op

Bert Meerstadt MBA (46) is door de Raad van Commissarissen benoemd tot president-directeur van NS per 1 januari 2009. Hij volgt dan Aad Veenman op die na twee bestuursperiodes zal terugtreden. Meerstadt maakt sinds 2001 deel uit van de NS-directie. In de afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor diverse bedrijfsonderdelen, waaronder NS Poort (NS Stations en NS Vastgoed), NS Commercie (nu geïntegreerd in NS Reizigers), NS Reizigers, NS Internationaal en NS Hispeed.

Prestigieuze prijs voor NS dienstregeling

De nieuwe NS-dienstregeling is bekroond met de Franz Edelman Award voor de beste toepassing van analytische methoden bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De toekenning van deze prestigieuze prijs is een prachtige bekroning van jarenlang denk- en rekenwerk. De nieuwe
dienstregeling heeft gezorgd voor meer capaciteit op het drukstbereden spoorwegnet van Europa én voor beter op tijd rijdende treinen. Vorig jaar kwam 93% van de treinen van NS op tijd aan (gemeten naar de internationale 5-minuten-norm). Een uitzonderlijk hoge score.

Nieuwe formules op het station

NS-dochter Servex kondigde begin juni de komst van de internationale keuken met Julia’s en Yam Yam op het station aan. Met deze nieuwe Italiaanse en Aziatische formules speelt NS verder in op de wensen van haar klanten. Bij zowel Julia’s als Yam Yam kunnen mensen zelf hun (warme) maaltijd samenstellen en deze ter plaatse nuttigen of meenemen. Verder nam Servex in maart Shakie’s Fresh Fruit Shakes over om haar inspanningen voor een gezondere levensstijl te benadrukken door steeds meer gezonde en verantwoorde producten op het station aan te bieden.
De komst van deze nieuwe formules maakt het winkelaanbod van Proefstation Leiden compleet.
Station Leiden Centraal geldt als proefstation, waar de reizigers de verschillende concepten kunnen uitproberen. Onder meer via de site www.mijnproefstation.nl (Opent in nieuw browservenster) (www.nsproefstation.nl/) worden klanten uitdrukkelijk uitgenodigd om hun mening te geven.

Hispeed Lounge op Schiphol

NS opende een Hispeed Lounge op Schiphol. Na Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal is dit de derde lounge van NS Hispeed, het hogesnelheidsmerk van NS. De NS Hispeed Lounge op Schiphol is een extra service voor 1e klas reizigers, waar zij in een ontspannen sfeer kunnen werken of vergaderen.

Nieuwe vervoermiddelen van deur tot deur

Per 1 januari nam NS OV-fiets over om het natransport van treinreizigers verder te vergemakkelijken. Inmiddels heeft NS het aantal OV-fiets stallingen uitgebreid van 125 tot 160 en is het aantal ritten en klanten explosief gegroeid. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal ritten met 45%. Op 5 maart startte NS in Den Haag bovendien een proef met verhuur van een elektrische scooter. Ook ging NS daar een samenwerking aan met Tuk Tuk Company NS wil hiermee nieuwe manieren verkennen en stimuleren om van en naar het station te gaan. Met een treinkaartje of abonnement kunnen reizigers goedkoper met de Tuk Tuk reizen. Voor de NS-scooter moeten reizigers lid zijn van OV-fiets.

Diversity Award

NS mocht in mei de 5e Diversity Award in ontvangst nemen. Een onderscheiding die VNO-NCW toekent aan bedrijven die serieus werk maken van diversiteitsbeleid en waarvan de aanpak als voorbeeld en inspiratie voor andere ondernemingen kan dienen. NS kreeg deze prijs vanwege haar consistente en concrete diversiteitsbeleid, dat onder meer heeft geleid tot een groter aandeel vrouwen in hogere managementfuncties en in de top van het bedrijf. NS stimuleert ook de werving van allochtonen.

Segment reizigersvervoer

Het segment reizigersvervoer heeft in het eerste halfjaar 2008 een positief resultaat behaald van € 115 miljoen, tegenover € 94 miljoen vorig jaar. De totale opbrengsten zijn met € 31 miljoen toegenomen van €1.179 tot € 1.210 miljoen. Bij het binnenlands reizigersvervoer stegen de vervoersopbrengsten met 5,7 %, door meer verkochte enkele reizen, retours, abonnementen en gestegen tarieven. Ook bij het grensoverschrijdende vervoer stegen de vervoersopbrengsten. Door de koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de Euro, liggen de opbrengsten in euro’s voor de activiteiten in Engeland op ongeveer het niveau van vorig jaar.

Segment vastgoedontwikkeling en vastgoed- en stationsexploitatie

De opbrengsten van dit segment zijn gestegen van € 278 miljoen in het eerste halfjaar van 2007 naar € 310 miljoen voornamelijk door een stijgende retail- en horecaomzet en de verkoop van vastgoed. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 64 miljoen, ten opzichte van € 55 miljoen vorig jaar.

Segment Railinfra & Bouw

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van Strukton over het eerste halfjaar van 2008 is nagenoeg gelijk aan dat van de vergelijkbare periode vorig jaar.
De drie PPS-projecten, waarvoor Strukton vorig jaar in consortium had ingeschreven, hebben in de eerste helft van 2008 geleid tot gunning. Het gaat om de nieuwbouw van het Detentiecentrum in Rotterdam, de huisvesting van Beheer Groep en Belastingdienst in Groningen en de realisatie en exploitatie van de Kromhout Kazerne in Utrecht. De Nederlandse markt voor spooronderhoud en -vernieuwing is minder gunstig dan verwacht door een lager aanbestedingsvolume. Bij de bouwbedrijven is de bezettingsgraad goed.

Personeel en Organisatie

Het aantal medewerkers is gestegen van 25.390 fte per 30 juni 2007 naar 26.410 fte per 30 juni 2008, vooral door de werving van servicetrainees en onderhoudsmonteurs in 2007, die pas in het tweede halfjaar aan de slag gingen en door acquisities van Strukton. Het ziekteverzuim ligt met 5,4 % iets beneden het niveau van 2007 (5,6%). Vakbonden, ondernemingsraad en directie NS Reizigers hebben in mei een akkoord bereikt over de inzet van medewerkers in de trein en op het station. Met dit akkoord wordt invulling gegeven aan de flexibiliteitsafspraak die al enige jaren in de CAO staat. De afspraken bieden mogelijkheden voor meer variatie in het werk van medewerkers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen