Partners voor Water schrapt resterende tenders 2008

Delft – Het budget voor de stimuleringscomponent van het programma Partners voor Water 2 (PvW2) is nagenoeg geheel benut. Daarnaast is er nog geen zekerheid over nieuwe middelen (PvW3). Het programmabureau PvW van de EVD heeft dan ook besloten de resterende tenders die voor 2008 gepland waren, te schrappen.

Het is echter mogelijk dat er in de zomer en het najaar van 2008 enige vrijval van budget plaatsvindt. Daarnaast kan er tegen die tijd meer duidelijkheid zijn over PvW3. Afhankelijk daarvan zal de EVD besluiten weer één of meerdere tenders te houden.

De EVD verwacht eind oktober of begin november een besluit hierover te nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)