Kabinet trekt 25 mln uit voor innovatie in transport en logistiek

Den Haag – Als onderdeel van het bereikte akkoord tussen de transportsector en het Kabinet hebben de ministeries van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat toegezegd innovatieprogramma’s in deze sector die voldoen aan de criteria van de Strategische Advies Commissie (SAC) actief te zullen ondersteunen. De ministeries van EZ en V&W trekken de komende vier jaar in totaal 25 miljoen euro uit voor realisering van de programma’s.

De SAC heeft onlangs het visie-document “Logistiek en Supply Chains’ van de commissie Van Laarhoven positief beoordeeld. In deze commissie werken de logistieke dienstverleners TNT en DHL, verladers Unilever en Mexx, universiteiten EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam red.) en TU/e, mainports Schiphol en Rotterdam en de Logistieke Alliantie samen aan innovatie in de transport en logistiek.

De ambitie is om Europees marktleider te worden in de aansturing van internationale goederenstromen. De positieve beoordeling van de SAC betekent dat de weg vrij is voor de uitwerking van deze ambitie en visies in concrete programma’s. Deze zullen naar verwachting komend najaar door de commissie Van Laarhoven ter beoordeling aan de SAC worden voorgelegd.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Breed draagvlak voor innovatieagenda logistiek (31-01-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken