Kabinet vordert met voorbereiding kilometerprijs

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het gedeeltelijke uitvoeringsbesluit voor de kilometerprijs. Hiermee kunnen de voorbereidingen starten voor de ontwikkeling en bouw van het technische systeem. Dit brengt de geplande invoering van de kilometerprijs weer een stap dichterbij.

Om de bereikbaarheid over de weg in het algemeen en van de Randstad in het bijzonder te verbeteren, heeft het kabinet in het Coalitieakkoord afgesproken dat het systeem van kilometerprijs (gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken) wordt ingevoerd. Het kilometertarief vervangt uiteindelijk alle vaste autobelastingen. Het kabinet heeft voor deze aanpak gekozen omdat het uitgaat van het eerlijkheidsprincipe (niet meer maar anders betalen) en hiervoor groot maatschappelijk draagvlak bestaat. Doel van het kabinet is daarom in 2011 een kilometerprijs in te voeren voor het vrachtvervoer en in 2012 voor de andere automobilisten.

Om deze planning te halen, moest de ministerraad voor de zomer beslissen over het gedeeltelijke uitvoeringsbesluit. Daarmee wordt ingestemd met de rollen van publieke en private partijen bij realisatie van het kilometerprijssysteem, de hoofdlijnen van de eisen waaraan het kilometerprijssysteem moet voldoen en de aanbestedingsstrategie. Het kabinet trekt 167 miljoen euro uit voor deze voorbereidingen.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat de benodigde diensten voor de kilometerbeprijzing tijdig beschikbaar zijn. Voor het organisatiemodel zet het kabinet daarom in op twee sporen. Het kabinet wil de basis leggen voor gezonde concurrentie tussen marktpartijen tijdens de aanloop en exploitatie van het systeem. Daarom richt het kabinet zich op een markt voor meerdere dienstverleners.

Daarnaast wil het kabinet zorgen voor een systeem dat het uitblijven of uitvallen van het systeem dat aangeboden wordt door marktpartijen direct opvangt. Daarom laat het kabinet een tweede systeem ontwikkelen als ‘garantie’. Dit spoor komt onder publieke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek komt dit tweesporenbeleid als beste naar voren. Het model biedt de beste garantie voor een tijdige levering en zorgt voor concurrentie tussen marktpartijen. Het gaat het kabinet niet alleen om de kosten, ook leveringszekerheid, beheersbaarheid en duurzaamheid zijn van belang.

Het kabinet is ook akkoord met de aanpak van de mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit. Met de mobiliteitsprojecten levert het Rijk een bijdrage aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Daarnaast bieden de mobiliteitsprojecten private partijen de mogelijkheid innovatieve technieken op grote schaal in een regio te gebruiken. Voor de mobiliteitsprojecten is in totaal 100 miljoen euro gereserveerd tot en met 2011.

Naar verwachting zal het kabinet rond de jaarwisseling het wetsvoorstel kilometerprijs naar de Tweede Kamer sturen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad