Eurlings en noorden ondertekenen alternatief pakket Zuiderzeelijn

Den Haag – Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 23 juni 2008 zijn handtekening gezet onder het alternatieve pakket voor de Zuiderzeelijn. Met de ondertekening komt na bijna tien jaar een rijksbijdrage van bijna 2,2 miljard euro beschikbaar voor economische- en bereikbaarheidsprojecten in het noorden van Nederland tot 2020. Eurlings: ‘Het heeft even geduurd, maar wij kunnen aan de slag!’

De projecten uit het ‘Convenant Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn’ richten zich op structuurversterking, meer werk en banen en het verbeteren van de bereikbaarheid via openbaar vervoer en weg. Het noorden draagt hier bijna 700 miljoen euro aan bij.

Regionaal bereikbaarheidspakket

Het bereikbaarheidspakket bestaat uit een aantal concrete projecten waarvan rijk en regio gezamenlijk hebben vastgesteld dat deze de bereikbaarheid van het noorden vergroten. Voor dit pakket is circa € 1,1 miljard beschikbaar. Weg en openbaar vervoerprojecten die hiervoor zijn aangewezen, zijn onder meer: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), bereikbaarheid Leeuwarden, bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Assen, N50 Ramspol-Ens, verbetering spoor Leeuwarden-Groningen, capaciteitsuitbreiding spoor Zwolle-Herfte en nieuwe stations in Assen-Zuid en Leeuwarden-Werpsterhoek.

Regionaal mobiliteitsfonds

Het fonds van circa € 970 miljoen is beschikbaar voor toekomstige projecten die in principe kunnen worden gerealiseerd voor 2020. De inzet van middelen uit het mobiliteitsfonds is een decentrale verantwoordelijkheid.

Ruimtelijk-economisch pakket

Het ruimtelijk-economisch programma is bedoeld voor projecten die zich richten op economische ontwikkeling en het creëren van banen. Dit pakket bestaat uit twaalf programmalijnen: energie, watertechnologie, sensortechnologie, lifesciences, agribusiness, chemie, toerisme, metaal en scheepsbouw, algemeen MKB-beleid, arbeidspotentieel, vestigingslocaties en woon- en leefklimaat. Het budget is € 600 miljoen.

In november 2007 besloot het Kabinet om geen Zuiderzeelijn in de vorm van een Hogesnelheidslijn aan te leggen. Onderdeel van dit besluit was het samenstellen van een alternatief pakket aan investeringen met een sterke infrastructurele focus. Daarnaast heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer extra geld vrijgemaakt voor investeringen aan de hoofdinfrastructuur van (spoor-)wegen. De regio zal zelf een kwart van de financiering van de projecten in het convenant dragen. Hierdoor komt de totale investering in het noorden op bijna 2,8 miljard euro.

Het convenant werd mede ondertekend door Max van den Berg, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen en tevens voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn en de gedeputeerden Adema (Friesland), Bats (Drenthe), Bleker (Groningen) en Dijksma (Flevoland).

Meer informatie

Het Convenant rijk – regio RSP-ZZL vindt u op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat