Kamerbrief over samenstelling Taskforce Mobiliteitsmanagement

Den Haag – Op 19 juni 2008 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de samenstelling van de de Taskforce Mobiliteitsmanagement.

Hieronder leest u de volledige brief 20085320 Taskforce Mobiliteitsmanagement

Kamerstuk | 2008-06-19 en de volledige bijlage 20085320 Bijlage brief Task Force Mobiliteitsmanagement. Bijlage | 2008-06-19.

Geachte voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg over mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement van 17 april 2008 heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat gevraagd of de Taskforce Mobiliteitsmanagement kan worden uitgebreid met andere partijen (het E-werkforum en wetenschappers). Ik heb in reactie hierop aangegeven dat ik deze vraag aan de heer De Waal, de voorzitter van de Taskforce, zal voorleggen en dat ik u over zijn antwoord zal informeren.

Hierbij stuur ik u een afschrift van de reactie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement aan het E-werkforum. De Taskforce geeft daarin onder andere aan dat er bij de samenstelling van de Taskforce voor is gekozen om vertegenwoordigers van de koepels en een aantal koplopers uit het bedrijfsleven in de Taskforce op te nemen. Daarnaast zit er een aantal adviserende leden in de Taskforce waaronder een wetenschapper van de Radboud Universiteit. Organisaties die de aanbodkant van mobiliteitsmanagement vertegenwoordigen zoals het E-werkforum worden op een andere manier bij de werkzaamheden van de Taskforce betrokken.

Om deze organisaties de gelegenheid te bieden mee te denken met de Taskforce worden er bijeenkomsten en conferenties georganiseerd en bilaterale gesprekken gehouden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

BIJLAGE

Deelname EwerkForum aan de Taskforce Mobiliteitsmanagement

Geachte heer Todd,

Tijdens het Algemeen Overleg over mobiliteitsmanagement op 17 april jongstleden heeft de SP aan Minister Eurlings gevraagd of het Ewerkforum in de Taskforce kan worden opgenomen. Minister Eurlings heeft dit verzoek bij de heer De Waal neergelegd. Helaas moeten we u mededelen dat de heer De Waal niet op dit verzoek in kan gaan. Enerzijds omdat bij de samenstelling van de Taskforce ervoor gekozen is enkel de koepels en een aantal koplopers uit het bedrijfsleven in de Taskforce op te nemen en organisaties, zoals het EwerkForum, die de aanbodkant vertegenwoordigen op een andere manier te betrekken. Anderzijds heeft het gevorderde tijdstip een rol in de beslissing gehad.

Als Taskforce Mobiliteitsmanagement zijn we zeer blij te zien dat ook de aanbodkant van mobiliteitsmanagement voortvarend opgepakt wordt, onder andere door uw stichting. We zijn dan ook zeker geïnteresseerd om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden elkaar te versterken. Het secretariaat van de Taskforce zal hier op korte termijn een afspraak met u over maken.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Lars Lutje Schipholt Secretaris Taskforce Mobiliteitsmanagement

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
SER: unaniem advies mobiliteitsmanagement (15-12-2006)
SER: mobiliteitsmanagement minder vrijblijvend (05-12-20056)