Geen verbetering luchtkwaliteit Amsterdam

GGD brengt meetrapportage luchtkwaliteit 2007 uit

Uit de jaarrapportage van de GGD Amsterdam ‘Luchtkwaliteit 2007’ blijkt dat de Amsterdamse luchtkwaliteit in de periode 1999 t/m 2007 geen verbetering laat zien. De voor de gezondheid schadelijke concentraties PM10 (fijn stof) en NO2 (stikstofdioxide) zijn hetzelfde gebleven. Opmerkelijk is dat de concentratie PM10 aan de Einsteinweg (A10-west) sinds de invoering van de 80-km maatregel eind 2005 wel is gedaald.

Wethouder Marijke Vos (Milieu): “We hebben al tal van maatregelen genomen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Deze cijfers tonen aan dat meer nodig is om de lucht schoner te krijgen. Daarom gaan we per 1 oktober van dit jaar de vuilste vrachtwagens weren binnen de ring A10. Maar ook de milieuzone voor personenauto’s en bestelbusjes kan niet gemist worden. Dat tonen deze GGD-cijfers opnieuw aan.”

De gemeente Amsterdam blijft hard werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. In het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit lopen momenteel al vijftig maatregelen. De GGD-metingen tonen de noodzaak aan om meer te doen en plannen als ‘Voorrang voor een gezonde stad’ en ‘Actieplan Goederenvervoer’ uit te voeren. Deze plannen bevatten tal van maatregelen die erop gericht zijn om de gezondheidssituatie van de Amsterdammer te verbeteren en om de stad voldoende ruimte te bieden om nieuwe bouwprojecten, zoals woningen, kantoren en wegen, te realiseren.

De concentraties van de twee belangrijkste luchtverontreinigende stoffen: PM10 en NO2 worden gemeten op verschillende stations, vijftien in totaal, verspreid over de stad. Voor zes stations zijn gegevens vanaf 1999 beschikbaar. Het gaat hierbij om drie meetpunten langs drukke wegen (‘straatstations’) en drie meetpunten die niet direct door verkeer of industrie beïnvloed worden (‘stadsachtergrond’).

Uit de figuren en de statistische analyse ervan blijkt dat de jaargemiddelde concentraties PM10 en NO2 in de periode 1999 t/m 2007 ongeveer hetzelfde zijn gebleven.

Alleen op achtergrondstation Nieuwendammerdijk daalt de NO2 concentratie significant. Op achtergrondstation Overtoom (Vondelpark) blijft de NO2 concentratie gelijk. Op de straatstations Haarlemmerweg en Einsteinweg (A10-west) is sprake van een toename in de NO2 concentratie.

Opmerkelijk is dat de concentratie PM10(fijn stof) aan de Einsteinweg (A10-west) sinds de invoering van de 80-km maatregel eind 2005 is gedaald. Op geen van de andere meetstations is er sinds 1999 sprake van een significante daling of stijging van de concentratie PM10.

De in Amsterdam gemeten trend wordt ook gemeten in Londen, in steden in België, Duitsland en andere Europese landen: De PM10 concentraties dalen niet en de NO2 concentraties blijven gelijk of stijgen iets.

Het gehele GGD-rapport is na te lezen op
www.amsterdam.nl. Meer informatie over het Actieplan Luchtkwaliteit op www.gezondelucht.amsterdam.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Maatregelen verbetering luchtkwaliteit Amsterdam vastgesteld (20-05-2008)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam