Akkoord provincies en rijk over financiering streekvervoer

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga heeft de provincies en de stadsregio’s toegezegd om in 2008 toch een groot deel van de loon- en prijsindex uit te keren op de Brede Doel Uitkering (BDU) Verkeer en Vervoer. In 2008 komt een extra bedrag beschikbaar van 16 miljoen euro; Huizinga maakt een eerdere bezuiniging ongedaan. Ook ondersteunt het ministerie het voorstel van de provincies en stadsregio’s om een reële prijsstijging van de strippenkaart en abonnementen voor het stads- en streekvervoer in 2009 toe te staan.

Dit is kort samengevat de uitkomst van het gesprek tussen het rijk en de decentrale overheden naar aanleiding van het spoeddebat in de Tweede Kamer over de problematiek van het streekvervoer. De provincies en de stadsregio’s vinden dit een goede basis om afspraken met streekvervoerbedrijven verder te kunnen uitwerken.

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer per brief over de gemaakte afspraken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)