Amsterdam blij met groen licht voor milieuzone

Het gemeentebestuur van Amsterdam is verheugd dat het Rijk groen licht geeft om de milieuzone voor personenauto’s in te voeren. In tegenstelling tot het onderzoek van het kabinet wijzen Amsterdamse gegevens juist op een hoge effectiviteit van de milieuzone op de luchtkwaliteit in de stad. In Amsterdam rijden veel meer vieze auto’s dan gemiddeld in de rest van Nederland. Het weren van juist deze auto’s zal hier dan ook een groter effect hebben.

Het kabinet veronderstelt een zeer beperkt effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit. Amsterdamse gegevens wijzen echter op een hoge effectiviteit. Volgens hetzelfde onderzoek waar het Rijk naar verwijst kunnen lokaal effecten sterk afwijken van het gemiddelde. Op wegen met veel verkeer en met aan beide zijden bebouwing bijvoorbeeld kunnen de absolute effecten tot een factor 4 tot 5 hoger zijn. Dat is in Amsterdam het geval. Ook de veronderstelling in het onderzoek waar het kabinet zich op baseert dat slechts 4% van de auto’s veertien jaar of ouder zijn is niet in overeenstemming met de (Amsterdamse) werkelijkheid: per 1 januari 2007 ging het in Amsterdam binnen de Ring A10 om bijna 20% van de auto’s. Voor het landelijke wagenpark betreft het een iets lager, maar toch vergelijkbaar percentage.

Het instellen van een milieuzone voor personenauto’s is noodzakelijk om de hoeveelheden fijn stof en NO2 voldoende terug te dringen. Uit berekeningen van het CBS blijkt dat in Amsterdam 100.000 (13%) mensen op een plek wonen waar de norm voor fijn stof wordt overschreden. Tien procent woont in een omgeving waar de norm voor wordt overschreden. Fijnstof en NO2 zijn schadelijk voor de gezondheid.

Wethouder Herrema (Verkeer en Vervoer): “Amsterdam vindt het belangrijk om gezamenlijk met het Rijk op te trekken bij de invoering van de milieuzone. Het is goed dat het Rijk ons de ruimte geeft om in Amsterdam aan de slag te gaan. De tijd dringt voor een schoner en bereikbaar Amsterdam. Het Rijk geeft zichzelf hiermee ook de opdracht maatregelen te nemen om de lucht schoner te maken. Iets dat wij al tijden bepleiten.”

Het college van B&W hecht veel waarde aan een zorgvuldige invoering van de maatregelen. Mensen moeten minimaal een jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op invoering van de milieuzone eind 2009. Eerst stimuleren, en dan pas weren. Uitgangspunt is dat eerst de alternatieven, zoals onder andere meer OV, extra P+R plaatsen en autodelen ingezet worden voordat de milieuzone voor personenauto’s wordt ingevoerd. Bovendien zal Amsterdam een sloopregeling instellen en een speciale kredietregeling voor autobezitters met een laag inkomen. Deze mensen kunnen met een laagrentende lening een schonere auto kopen die wel binnen de milieuzone mag rijden.

In oktober 2008 wordt in Amsterdam de milieuzone voor goederenvervoer ingevoerd. De milieuzone voor personenauto’s zal grotendeels gebruik maken van dezelfde middelen, zoals cameratoezicht. De uitvoeringskosten blijven hierdoor beperkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam