Draka: goede ontwikkeling van onderliggend resultaat

DRAKA VERWACHT OVER 1E HELFT 2008 EEN LICHTE STIJGING VAN BEDRIJFSRESULTAAT EN STERKE TOENAME VAN NETTORESULTAAT ONDANKS NEGATIEVE VALUTAONTWIKKELINGEN

• Draka verwacht in 1H 2008 een toename van het bedrijfsresultaat tot circa € 75 miljoen (1H 2007: € 70,5 miljoen); ongunstige valutaontwikkelingen drukken resultaat met 10%

• Verwachte toename van nettoresultaat tot circa € 51 miljoen (1H 2007: 39,6 miljoen), inclusief netto belastingbate van ongeveer € 6 miljoen

• Verdere verlaging verwacht van het operationeel werkkapitaal als percentage van de omzet tot 16-18% (1H 2007: 18,6%)

• Draka’s joint venture YOFC in China met 1 jaar verlengd; verdere onderhandelingen gestart voor verlenging met nog eens 19 jaar

Amsterdam – Deze trading update over de eerste jaarhelft 2008 is uitgegeven door Draka Holding N.V., één van de leidende kabelfabrikanten in de wereld op het gebied van laagspanningskabel, kabel voor OEM’s en communicatiekabel, en gaat vooraf aan de publicatie van de halfjaarcijfers op maandag 1 september 2008 (voorbeurs). Draka verwacht over de eerste helft van 2008 een bedrijfsresultaat van ongeveer € 75 miljoen (eerste helft van 2007: € 70,5 miljoen) en een nettoresultaat van circa € 45 miljoen (eerste helft 2007: € 39,6 miljoen), beide exclusief incidentele posten1. Inclusief incidentele posten zal het nettoresultaat met circa 30% toenemen tot ongeveer € 51 miljoen. In dit resultaat is een incidentele belastingbate opgenomen van ongeveer € 6 miljoen. De voorziening voor de eerder dit jaar aangekondigde sluiting van een fabriek in Spanje (Vigo) is nog niet in deze verwachting meegenomen en zal bij de publicatie van de halfjaarcijfers worden bekendgemaakt.

De goede ontwikkeling van het onderliggende resultaat is een resultante van een voortgaande volumegroei, operationele optimalisaties, kostenbesparingsprogramma’s en een verdere verbetering van de productmix. De volumegroei wordt gedreven door bijna alle activiteiten van Draka, met uitzondering van de Automotive & Aviation divisie (Industry & Specialty Groep). De grondstoffenprijzen (koper en polymeren) zijn onverminderd volatiel waarbij het effect op de marges naar verwachting beperkt zal blijven. Daarentegen zullen ongunstige ontwikkelingen van bepaalde valuta’s (vooral US $ en £) ten opzichte van de euro naar verwachting een negatief effect hebben van circa 10% op Draka’s bedrijfsresultaat.

Kostenbeheersingsprogramma’s zullen wederom een bijdrage leveren aan de toename van het resultaat, waarbij dit naar verwachting over de eerste zes maanden van 2008 uitkomt op circa € 5 miljoen. Dit is volledig te danken aan het in 2006 gestarte Stop, Swap en Share (Triple S)- programma binnen de Communications Groep (Cable Solutions EMEA divisie).

U vindt de volledige trading updat op www.draka.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.